Тоң райондук прокуратурасы тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген социалдык инфраструктуранын объектилери муниципалдык менчикке кайтарылды.

Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө, Туура-Суу айылындагы баасы  1 537 919 (бир миллион беш жүз отуз жети миң тогуз жүз он тогуз) сомдук болгон бала бакчынын имараты, ошондой эле  Кара-Суу айылындагы баасы 1 177 145(бир миллион бир жүз жетимиш жети миң бир жүз кырк беш) сомдук болгон бала бакчынын ашканасынын имараты мыйзамсыз менчикке өтүп кеткендиги аныкталган.

Көрүлгөн чаралар боюнча, сот органдары тарабынан прокуратуранын талаптары канааттандырылып, мыйзамсыз берилген укук берүүчү документтерди жараксыз деп табылган.

Прокурордун актыларынын негизинде жогоруда аталган социалдык объектилер Төрт-Күл айыл өкмөтүнүн балансына алынды.