• Мурзакулов Тилек Бурхамидинович
    Нарын районунун прокурору
    Мурзакулов Тилек Бурхамидинович

    Юстициянын полковниги

Нарын районунун прокуратурасы

Дареги

722600 Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абаз көчөсү 11

Email
naryn_prokuror@mail.ru
Телефон

(0 3522) 5-22-00, 5-09-79 (факс), (0556) 49-49-21