• Осмонов Марат Раззакович
    Кочкор районунун прокурору
    Осмонов Марат Раззакович

    Юстициянын подполковниги

Кочкор районунун прокуратурасы

Дареги

722500 Кочкор айылы, Куттуксейит уулу Шамен көчөсү 41  

Email
prokuratura_kochkor@mail.ru
Телефон

(0 3535)  5-05-72, (0 3522) 6-05-94 (факс), (0550) 96-00-15