• Аширбаев Эмил Токтосунович
    Ак-Талаа районунун прокурору
    Аширбаев Эмил Токтосунович

    Юстициянын полковниги

Ак-Талаа районунун прокуратурасы

Дареги

722640 Баетов айылы, Манас көчөсү 44

Email
aktalaaprok@mail.ru
Телефон

(0 3537)  9-20-91, (0 3522) 6-05-95 (факс), (0555) 28-28-76