• Бекташов Калмамат Абилатович
    Ноокат районунун прокурору
    Бекташов Калмамат Абилатович

    юстициянын 1-классындагы кеңешчиси

Ноокат районунун прокуратурасы

Дареги

715330 Ноокат шаары, Ленин көчөсү 21

Email
nookat_prokuror.kg@bk.ru
Телефон

(0 3230) 5-01-61, 5-01-67 (факс)