• Мамыров Суюндук Караевич
    Кара-Суу районунун прокурору
    Мамыров Суюндук Караевич

    Юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

Кара-Суу районунун прокуратурасы

Дареги

715500 Кара-Суу шаары, Ленин көчөсү 181

Email
kara-suu.pr.2021@mail.ru
Телефон

(0 3232) 5-00-14, 5-24-24 (факс)