• Абдылдаев Саламат Канатбекович
  Ош шаарынын прокурору
  Абдылдаев Саламат Канатбекович

  Ош шаарынын прокурору Абдылдаев Саламат Канатбекович

 • Баатыров Карыбек Маришович
  Ош шаарынын прокурорунун орун басары
  Баатыров Карыбек Маришович

  Юстициянын 2-класстагы кеңешчиси

 • Токтосунов Куттубек Болотович
  Ош шаарынын прокурорунун орун басары
  Токтосунов Куттубек Болотович

Ош шаарынын прокуратурасы

Дареги

714000, Ош шаары, Моминов көчөсү 6

Email
cityosh@prokuror.kg
Телефон

+ 996 (3222) 7-13-64 (факс)