• Альчиев Рысбек Карагулович
  Бишкек шаарынын прокурору
  Альчиев Рысбек Карагулович

     юстициянын 1-класстагы кеңешчиси
   
   

 • Каримов Авазбек Келдибекович
  Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары
  Каримов Авазбек Келдибекович

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

 • Келдибаев Болотбек Жумабаевич
  Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары
  Келдибаев Болотбек Жумабаевич

  юстициянын 2-класстагы кеңешчиси
   

   

 • Жолдошбеков Алтынбек Жолдошбекович
  Биринчи май районунун прокурору
  Жолдошбеков Алтынбек Жолдошбекович

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

 • Кулжабаев Марат Жусупович
  Ленин районунун прокурору
  Кулжабаев Марат Жусупович

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

 • Акимбаева Гульнара Орозбековна
  Свердлов районунун прокурору
  Акимбаева Гульнара Орозбековна

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

 • Абсатаров Марат Мамажанович
  Октябрь районунун прокурору
  Абсатаров Марат Мамажанович

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

Бишкек шаарынын прокуратурасы

Дареги

720033  Бишкек шаары, Т. Абдымомунов көчөсү 276

Email
bishkek@prokuror.kg
Телефон

+996 (312) 32-34-10, 32-34-20 (факс)

Биринчи май районунун прокуратурасы

Дареги

720000 Бишкек шаары, Панфилов көчөсү 175

Email
pervomai_prok@mail.ru
Телефон

(0 312) 62-12-54, 62-17-56 (факс)

Ленин районунун прокуратурасы

Дареги

720010  Бишкек шаары, Москва көчөсү 222

Email
lenin.raion@prokuror.kg
Телефон

(0 312) 35-25-49, 35-27-60 (факс)

Свердлов районунун прокуратурасы

Дареги

720011 Бишкек шаары, Д. Шопоков көчөсү 121

Email
sverdlov_prok@mail.ru
Телефон

(0 312) 62-01-55 (факс)

Октябрь районунун прокуратурасы

Дареги

720028 Бишкек шаары, К.Тыныстанов  көчөсү 6 а

Email
prokuratura.oktyabr@bk.ru
Телефон

(0 312) 54-58-65, 54-64-13 (факс)