Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н.Жапаровдун «Менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндөгү» Жарлыгын аткаруу максатында (0312) 88-90-33 ишеним телефонун ишке киргизди.

Ишеним телефону жеке ишкердик субъекттеринин, чакан бизнестин ишине укук коргоо, фискалдык жана контролдоочу органдардын негизсиз кийлигишүүсү, ошондой эле менчик ээлеринин укуктарынын бузулуусу боюнча кайрылууларды кабыл алат.