Урматтуу Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына кызматка кабыл алуу үчүн кадрлар резервине киргизүүгө талапкерлерди тандоо боюнча конкурстун катышуучулары! 


Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы компьютердик тестирлөөнүн кылмыш-жаза процессуалдык мыйзамдар боюнча суроолору 2021-жылдын 22-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган жана 2021-жылдын 1-декабрынан тартып күчүнө кире турган жаңы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза Кодекси, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык Кодекси, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө Кодекси боюнча түзүлгөндүгүн Сиздерге кошумча эскертет.

Көрсөтүлгөн Кодекстер Кыргыз Республикасынын “Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий гезитинин 2021-жылдын 16-ноябрындагы 122-133 санына жарыяланган. Мындан тышкары, аталган Кодекстердин электрондук варианттары  гезиттин www.erkintoo.kg сайтына жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын www.prokuror.kg расмий сайтынын “Ченемдик укуктук актылардын долбоорлору” бөлүгүндө жайгаштырылган.

Кызыккан суроолор боюнча 0(312) 54-28-52 телофону аркылуу кайрылсаңыздар болот.