Башкы прокуратуранын прокурордук-тергөөчү кызматкерлерин  кесиптик даярдоо борбору тарабынан прокуратура органдарынын тергөөчүлөрү үчүн  гибриддик форматта окутуу өткөрүлдү.

Угуучулардын негизги көңүлү кызматтык, экономикалык жана коррупциялык кылмыштарга байланышкан кылмыш иштерин териштирүүгө бурулду.

Тренер катары прокуратура органдарынын ардагери Каримов У.А. чакырылып, ал өзүнүн тергөө иш-чараларын жүргүзүү боюнча тажрыйбасы менен бөлүштү.

Кылмыш-жаза сот өндүрүшүн санариптештирүүнүн алкагында  тергөөчүлөр кылмыштардан бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалымат тутуму, тергөө иштерине байланыштуу статистикалык отчетторду түзүү, кылмыш-жаза сот өндүрүшүндө аудио-видео жазма каражаттарынын колдонулушу менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты.

Аталган иш-чара Кыргыз Республикасындагы БУУнун өнүктүрүү программасынын  «Кыргызстанда жазык сот адилеттиги тармагында мыйзамдын үстөмдүгү жана эл аралык стандарттарга ылайык реформалоону колдоо» долбоорунун алкагында уюштурулду.