Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан, жаңы Кылмыш-жаза, Кылмыш-жаза процессуалдык жана Укук бузуулар жөнүндө кодекстердин киргизүү алдында, “Кылмыштардын бирдиктүү реестри” (каттоо бөлүгү) жана “Укук бузуулардын бирдиктүү реестри” автоматташтырылган маалыматтык тутумдарынын жаңы версиялары иштелип чыкты. Аталган системалар кодекстердин киргизилишин камсыздайт.

Ушуга байланыштуу укук коргоо системасынын үзгүлтүксүз иштөөсү үчүн тийиштүү шарттарды камсыз кылуу максатында, тутумдардын жаңы версияларын киргизүү алдында республика боюнча масштабдуу окутуу иш-чаралары өткөрүлүүдө. Аны менен бирге, тармактык инфраструктуранын даярдыгы жана укук коргоо органдары тарабынан  колдонуудагы мыйзамдар боюнча маалыматтык системалардын пайдаланышына мониторинг жүргүзүлүүдө.

Жогоруда көрсөтүлгөн маселелер көлөмдүү болгондуктан, бул иш-чара системаларды иштеп чыгуу менен түздөн-түз иш алып барган кызматкерлердин курамынан атайын түзүлгөн эки топ тарабынан окутулууда.

Жаңы системалар боюнча презентация жана окутуулар ар бир укук коргоо органдарында, анын ичинде прокуратура органдарында дагы жаңы кодекстер күчүнө киргенден кийин системалардын жаңы версиялары менен иштеген ар бир колдонуучуну (каттоочуну) камтуу менен ишке ашырылууда.

Ошону менен бирге, окутуу процессинде тажрыйба жана пикир алмашуулар жүргүзүлүп, системалар боюнча маселелер талкууланып, киргизилген сунуштар чогултулуп, алар системанын мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу үчүн эске алынат.