Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурордук-тергөөчү кызматкерлерди кесиптик даярдоо борбору тарабынан тренерлер үчүн «Тренердик чеберчиликтин негиздери» темасында тренинг өткөрүлдү.

Иш чаранын максаты прокуратура кызматкерлеринин тренердик чеберчиликтин негиздерин түшүнүү жана интерактивдүү тренингдерди өткөрүү боюнча потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Окутуу теориялык материалдар жана практикалык сабактар менен коштолду.

Тренинг Кыргыз Республикасындагы БУУнун Өнүктүрүү программасынын жана Европа Биримдигинин «Кыргыз Республикасында укук үстөмдүүлүгү 2-фаза» программасынын колдоосунун негизинде уюштурулду.

Окуунун соңунда катышуучуларга сертификаттар тапшырылды.