Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын тергөө башкармалыгынын тергөөчүлөрү жана жетекчилиги кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курсунан өтүштү.

Окутуу Башкы прокуратуранын тажрыйбалуу кызматкерлерин тартуу менен кадрлар башкармалыгынын прокурордук-тергөөчү кызматкерлерди кесиптик даярдоо борбору тарабынан уюштурулду.

Окуу процессинин жүрүшүндө катышуучулар тергөө ишин жүргүзүүнүн негиздери менен таанышып, тергөө аракеттерин жүргүзүү, аларга уруксат берүү, бөгөт коюу чараларын тандоо, соттук көзөмөл ж.б. маселелер боюнча пикир алмашышты.

Тергөөчүлөр кылмыш-жаза сот өндүрүшүн санариптештирүүнү эске алуу менен Укуктук статистика жана эсепке алуу башкармалыгында учурдагы иштеп жаткан КЖБР автоматташтырылган маалымат тутуму менен иштөөнү, тергөө иштерине байланыштуу статистикалык отчетторду түзүүнү өздөштүрүштү.

Жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин, ошондой эле мамлекеттик кызматкердин кесиптик этикасынын нормаларынын бузулушуна жол бербөө максатында катышуучуларга «Прокуратура кызматкеринин кесиптик этикасы» боюнча лекция окулду.