Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы "Жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө" Жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жана бекитилген окутуу-тематикалык мерчемге ылайык, Кыргыз Республикасынын 2021-жылга карата прокуратура органдарынын кадрларын даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын Прокурор-тергөөчүлөрдү кесиптик окутуу борбору тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби жана Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын алдындагы Адвокаттарды окутуу борбору менен биргеликте "Жарандык процесстеги атаандаштык" темасында көчмө окутуу-тренинги өткөрүлдү. 

Бул иш-чара Сот адилеттигинин жогорку мектеби жана Адвокаттарды окутуу борбору менен 2019-жылы түзүлгөн кесиптик билим берүү жаатындагы өнөктөштүк жана кызматташтык меморандумунун алкагында уюштурулду.

Тренинг угуучуларды жарандык процесстердеги соттук отурумдарга катышуу эрежелерин үйрөтүүгө, прокурорлордун, судьялардын жана адвокаттардын атаандаштык шартында сот процесстерине катышуу өзгөчөлүктөрүн жана процесстик жүрүм-турумун изилдөөгө жана талдоого, иш боюнча тараптардын тең укуктуулугун камсыз кылуу үчүн зарыл шарттарды түзүүгө, иштин жагдайларын ар тараптуу, толук жана объективдүү иликтөөгө жана ал боюнча мыйзамдуу жана негиздүү сот актысын чыгаруу жөндөмдөрүн арттырууга багытталды.

Теориялык билим интерактивдүү, практикалык көнүгүүлөрдү жасоо менен бекемделип, прокурорлордун, соттордун, адвокаттардын катышуусундагы оюн форматында өткөрүлгөн соттук процесстер менен толукталды. 

Тренер катары Бишкек шаардык сотунун судьясы Ирина Горшковская, адвокат жана отставкадагы судья Мадина Давлетбаева, ошондой эле Башкы прокуратуранын башкармалыгынын прокурору Алишер Рустамбаев баяндама жасап, жеке тажрыйбалары менен бөлүшүштү.

Тренингдин аягында жалпы катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. 

Иш-чара Европа Биримдигинин “Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү – 2-фаза” программасынын колдоосу менен өткөрүлдү.