Башкы прокуратуранын прокурордук-тергөө кызматкерлерин кесиптик даярдоо борбору тарабынан "Прокурорлор үчүн коррупцияга каршы кесиптик-психологиялык даярдоо" темасында тренинг өткөрүлдү.

Були иш-чара Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 25-сентябрындагы Жарлыгы менен бекитилген  "2021-2024-жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегиясынын" алкагында,  прокуратура органдарынын кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларга каршы күрөшүү жана коррупциялык жүрүм-турумга карата келишпестикти калыптандыруу максатында уюштурулду.

Анын катышуучулары коррупциялык жүрүм-турум психологиясы; коррупцияга таасир этүүчү саясий, экономикалык жана социалдык-психологиялык процесстер; коррупциялык кысым зонасында оппоненттердин психологиялык мүнөздөмөлөрүн колдонуунун натыйжалуулугу; коррупцияга каршы күрөшүүнүн атайын психологиялык методдору менен тааныштырылды.

Тренинг Европа Биримдигинин “Кыргыз Республикасыдагы Мыйзамдын үстөмдүгүнүн - 2-фазасы” программасынын колдоосу менен, коррупцияга каршы билим берүү мектебинин эксперттери Н.Муканова жана Ч.Осмоналиеванын катышуусунда өттү

Тренингдин аягында катышуучуларга сертификаттар берилди.