2021-жылдын 26-майында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурордук-тергөөчү кызматкерлерди кесиптик даярдоо борборунда кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программасы боюнча биринчи ирет жетекчилик кызмат ордуларына дайындалган аймактык прокуратура органдарынын кызматкерлерин онлайн-окутуу аяктады.


         Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы ПЖ №2 «Мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү» Жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жана Башкы прокуратуранын жетекчилиги тарабынан бекитилген 2021-жылга карата Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын кадрларын даярдоонун, кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун Окуу-тематикалык планына ылайык уюштурулду.


         Окуу программасынын алкагында прокуратура органдарында ишти уюштуруу жана пландаштыруу, аткаруучулук тартип, коррупцияга каршы күрөшүү жана прокурордук ишмердүүлүктүн башка багыттары боюнча сабактар өткөрүлдү.


         Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы ПЖ №3 «Менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө» Жарлыгынын талабын эске алуу менен катышуучулардын көңүлү ишкердик субъекттеринин укуктарын коргоого бурулду.


         Окуу иш-чарасына Кыргыз Республикасынын Бизнес-акыйкатчысы Робин Орд-Смит, анын орун басары Нурлан Мусуралиев жана Бизнес Акыйкатчы Институтунун адиси Саткын Бекетаевалар катышышып, алар аталган институттун тажрыйбасы жана практикасы менен бөлүшүштү.


         Курстун жүрүшүндө окутуунун инновациялык ыкмалары жана маалыматтык технологиялар колдонулду.