1. Башка өлкөнүн аймагында кылмыш жасаган Кыргыз Республикасынын жаранын ал кылмыш жасаган өлкөгө өткөзүп берсе болобу?

2. Мүлктү атайлап зыянга учуратып, жок кылгандыгы  үчүн канча жаштан кылмыш жоопкерчилиги каралган?

3. Дайындалган коомдук жумуштарга тартуунун узактыгы?

4. Акыл-эси соо эмес жаранга сот тарабынан кандай жаза түрү колдонулушу мүмкүн?

5. Жашы жетпеген өспүрүмдөргө карата административдик жоопкерчилик чаралары каралганбы?

6. Соттук териштирүү жүргүзүлгөнгө чейин соттун өкүмүнө, аныктамасына, токтомуна жана чечимдерине келтирилген сунушту ким чакыртып алышы мүмкүн?

7. Соттук териштирүү кайсы тилде жүргүзүлөт?

8. Айыпкерге же соттолуучуга жеке кепил болуп чыгууга кимдерге тыюу салынат?

9. Прокурор тарабынан берилген каршылык актысын кароо мөөнөтү?

10. Айдап келүү кимдерге колдонулбайт?

11. Сүйлөшүүлөрү тыңшоого контролдук кылуу жана жазып алуу кандай тартипте жүргүзүлөт?

12. Жашы жетпеген шектүүнү, айыпкерди, соттолуучуну сураккка алуу бир күндө канча убакытта жүргүзүлөт?

13. Жарандык иштер боюнча тараптарды чакыруу кимге жүктөлгөн?

14. Прокуратура органдарында кезектеги аттестатциялоонун мөөнөтү?

15. Кылмыш жаза жоопкерчилигинин негизи болуп эмне саналат?

16. Кыргыз Республикасында жасаган кылмышы үчүн башка чет мамлекеттеги соттуулук өнөкөт кылмыштар деп танууда эске алынабы?

17. Аякталбаган кылмыш үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын КЖКнин кайсыл статьясында каралган?

18. Зыяндын оордун толтуруу менен эл алдында кечирим суроо кошумча жаза катары дайындалганда  кайсыл жерде жүргүзүлөт?

19. Эгерде шартуу соттолгон адам  сот тарабынан ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруудан качса же коомдук тартипти  бузса сот кандай жаза чараларын колдоно алат?

20. Жарандардын жерге байланыштуу кайрылуулары кандай тартипте каралат?

21. Мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын, алардын кызмат адамдарынын жана мамлекеттик кызматчылардын ченемдик эмес актыларын, чечимдерин жана аракеттерин талашуулары кайсыл соттор тарабынан каралат?

22.Бири-бири менен өз-ара байланышкан бир нече талаптардын сотто караштуулугу кайсыл соттор табабынан каралат?

23. Кыргыз Республикасында сот адилеттуулугун ким ишке ашырат?

24. Жаза катары дайындалган коомдук жумуштарга тартуу кимдерге колдонулбайт?

25. Белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу ким тарабынан  дайындалат?

26. Өмүр бою эркиндигинен ажыратуу кимдерге колдонулбайт?

27. Мунапыс жөнүндөгү акт ким тарабынан кабыл алынат?

28. Биринчи инстанциядагы соттун өкүмүнө даттануунун мөөнөтү?

29. Кайсыл мөөнөт тергөөнүн мөөнөтүнө кирбейт?

30. Бөгөт коюу же бул тууралу баш тартуу чараларын тандап алуу жөнүндөгү соттун токтомуна кайсы мөөнөтө даттануу келтирилет.

31. Буюм далилдерин сактоо мөөнөтү?

32. Чоң коркунуч келтирбеген кылмыштар боюнча тергөөнүн мөөнөтү?

33. Жумушка кайрадан орношуу, алимент өндүрүү жана мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алданча  башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелердин кызмат адамдарынын чечимдерин, аракеттерин талашып тартышуу жөнүндөгү иштер кандай мөөнөттө каралат?

34. Жарандык иштер боюнча райондук соттордун чечимдери апелляциялык тартипе кайсыл сотко даттанылышы мумкүн?

35. Райондор аралык соттор кабыл алган мыйзамдуу күчүнө кире элек чечимдерге даттануу кайсыл соттор тарабынан каралат?

36. Жарандык иштер боюнча соттун чечимине кайсы  мөнөттө кассациялык тартипте даттануу же сунуш келтирилет?

37. Башкы прокурордун биринчи орун басары жана орун басарлары ким тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат?

38. Прокуратура органдарынын кызматкерлерине жогорку класстык чендер жана аскердик наамдар ким тарабынан ыйгарылат?

39. Башкы прокурордун орун басарлык кызматына жана Аскер прокурорунун  кызматына кимдер дайындалат.

40. Башкы прокурордун кызмат оордуна кимдер ээлей алат жана дайындалат?

41. Прокуратура органдарындагы коллегия кандай орган?

42. Башкы прокуратуранын коллегиясынын курамы ким тарабынан  бекитилиет?

43. Кыргыз Республикасынын аймагындагы чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар административдик жоопкерчиликке тартылабы?

44. Администрациялык камоонун мөөнөтү?

45. Чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасында болуунун тартибин бузган учурларда ким тарабынан Республиканын аймагынан чыгарылат.

46. Эгерде сот доо арызды кайра кайтаруу жөнүндө аныктама чыгарса, ал эми доогер аныктамада келтирилген эреже бузууларды четтетсе кайрадан доо арыз менен сотко кайрылса болобу?

47. Автордук же мурас укуктары боюнча канча убакытта көзөмөл тартибинде даттанууга болот?

48. Прокурордук көзөмөл багытына эмне кирбейт?

49. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы качан түзүлгөн?

50. Эркин өлкө катары кайсыл жылы “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндөгү” Мыйзам кабыл алынган?

51. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кайсыл статьясы менен прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү жөнгө салынат.

52. Өзүнүн ыйгамы укуктарына ылайык прокурор тарабынан гана келтирилүүчү атайын укуктук актылар эмне деп аталат?

53. Убактылуу кармоо жайында кармалгандарга прокурордук козөмөлдү ким жүргүзөт?

54.Соттук териштирүүдө айыптоону колдогон прокурор эмне деп аталат?

55. Кылмыш иштердин тергөөсүнө көзөмөл жүргүзүүдөгү прокурордун ыйгарым укуктары?

56.Тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндө токтом менен келип түшкөн иш боюнча прокурор канча күндүн ичинде кылмыш ишин окуп чыгуусу керек?

57. Прокурор кандай негиздер болгондо иш боюнча өндүрүшкө катыша албайт?

58. Ишти бир тергөөчүдөн экинчисине өткөрүүдө, ошондой эле ишти прокурорго же сотко жөнөтүүдө же ишти бир соттон экинчи сотко берүүдө буюм далилдери канча күндө өткөзүлүп берилет.

59. Эгерде адам кармалган учурдан тартып кырк сегиз сааттын ичинде кармалып турган жердин зардалына ага карата камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасын колдонуу жөнүндө токтом түшпөсө, ал жөнүндө кимге кабарлайт.

60. Өтүнүч качан берилиши мүмкүн?

61. Төмөндөгү көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын кайсынысына прокурордук көзөмөл жүргүзүлбөйт?

62. Кайсыл укуктук-ченемдик актынын негизинде бир нече кылмыш иштер бир ишке бириктирилиши мүмкүн.

63. Бир нече иш бириктирилген иш боюнча териштирүү ишин жүргүзүү мөөнөтү убактысы боюнча кайсыл  козголгон иштин күнүнөн тартып эсептелет.

64. Жазык ишин козгооо же аны козгоодон баш тартуу жөнүндөгү чечим канча кундун ичинде кабыл алынышы керек?

65. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттынын үстүнөн кылмыш иши ким тарабынан козголот?

66. Ишти козгоодон баш тартуу же ишти козгоо жөнүндө арыз берүүчү тарабынан тиешелүү билдирме алган учурдан тартып канча мөөнөттө даттанылышы мүмкүн?

67. Тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндө токтом менен келип түшкөн иш боюнча прокурор тарабынан чечилүүчү маселелер?

68. Айыпкер катары тартуу жөнүндө токтомду бекиткенден кийин, прокурор кандай чараларды көрөт?

69. Прокурор кылмыш ишин сотко жөнөткөндөн кийин кандай чараларды көрөт?

70. Улуттар, расалар, диний жана диндер аралык араздашууну козуткандыгын үчүн кандай жоопкерчилик чаралары каралган?

71. Экстремисттик иш-аракеттерди жана улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутуунун алдын алуу үчүн мыйзамды бузууга жол бербестик жөнүндөгү эскертүү кайсыл мамлекеттик органдын укугуна кирет?

72. Улуттук, расалык,диний жана регион аралык кастыкты козутууга, улуттук ар-намысты басмырлоого багытталган аракетери ошого тете граждандардын динге болгон мамилесин, улуттук жана расалык тандуулугунун  белгилери боюнча өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын же  болбосо начардыгын пропагандалаганда эгерде бул жоосундар эл алдында же массалык малымат каражататрын пайдалануу менен жасалса  Кыргыз Республикасынын кайсыл укуктук нормативдик актылдары менен каралат?

73. Кыргыз Республикасынын учурдагы “КР прокуратурасы жөнүндөгү” мыйзамы кайсыл жылы кабыл алынган?

74. Кайсыл учурда Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан  Мыйзамда каралган тергөөгө караштуулукту өзгөртүүгө жол берилет?

75. Мыйзамды бузууга жол бербестик жөнүндөгү эскертүү кандай тартипте жарыяланат?

76. Башкы прокурордун, ошондой эле областтын, шаардын, райондун жана аларга тендештирилген прокурорлордун ыйгарым укуктарынын мөөнөтү?

77. Ченемдик укуктук актыларын бузууга жол берилүүгө көмөк болгон себептерди жана шарттарды четтетүү, күнөлүү адамдарды тартиптик жоопкерчиликке тартуу жөнүнөгү сунуш киргизилген күндөн тартып канча убакытта каралат?

78. Прокурордун ченемдик укуктук актыларынын бузулушун четтетүү жөнүндөгү талап кылуусу кайсыл учурда колдонулат?

79. Прокурордун ченемдик укуктук актыларынын бузулушун четтетүү жөнүндөгү талап кылуусу канча күндө аткаралышы керек жана кандай турдө билдирилет?

80. Кызмат адамдары жарандар түшундүрмөлөр жана көрсөтмөлор берүү үчүн прокуратура органдарына келүүдөн баш тартканда прокурор кандай чараларды көрө алат?

81. Прокурор же анын орун басары мыйзамсыз негизде жаза аткаруучу мекемелеринде кармалган жана мажбурлоо мүнөзүндөгү чараларды аткарып жаткандардын же болбосо мыйзамды бузуу менен кармалган, камакка алынган же соттук-писихатриялык  мекемелерге жайгаштырылгандарды тез-аранын ичинде өзүнун токтому менен боштуугу милдеттүүбү?

82. Прокурор же анын орун басары соттук териштирүүгө катышканына карабастан өз компетенциясынын чегинде мыйзамдуу күчүнө кирген аныктама же токтом, чечим, айып категориясы боюнча түрдүү иштерди же ишти суратып алууга укуктуубу?

83. Прокурор Сот тарабынан кабыл алынган чечим, өкүм, аныктама же токтом, мыйзамсыз же негизсиз болсо прокурор кандай чараларды көрөт?

84. Прокурорлордун же тергөөчүлөрдүн прокуратура органдарына кызмат өтөөнүн эн жогорку чеги?

85. Кенже юрист менен 1-класстагы юристин атайын класстык чинде болуунун мөөнөттөрү?

86. Кыргыз Республикасында чет өлкөлук жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирдей укуктардан пайдалана алабы?

87. Админстрациялык кармоо канча суткаган чейин колдонулат? Ал эми  өзгөчө же согуштук абал шарттарында коомдук тартипке кол салгандыгы  үчүн канча суткага чейин колдонулат?

88. Администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол администрациялык укук бузуу жөнүндө иш козгоо тууралуу прокурордун токтому, администрациялык укук бузуу жөнүндө ишти кароого ыйгамы берилген сотко (судьяга)   же органга (кызмат адамына) администрациялык укук бузуу жөнүндө протокол түзүлгөндөн кийин  канча убакытта  жөнөтүлүшү керек?

89. Соттор ишти караганда прокурор кандай акт түрлөрүн колдонот?

90. Администрациялык укук бузуу жөнүндө иш козгоо тууралуу прокурордун документти эмне деп аталат?

91. Прокурордук көзөмөл жүргүзүүдө прокурордук чара көрүүчү укуктук актырага эмне кирет?

92. Прокурордук көзөмөл деген эмне?

93. Прокурордук көзөмөл багытынын негизги мазмуну эмнеде турат?

94. Прокурордук көзөмөлдүн мамлекеттик багыттагы өзгөчөлүгү эмнеде?

95. Прокуратураны уюштурунун жана ишинин принциптеринин системасын атаңыз?

96. Прокурордук көзөмөл ыйгарым укуктарынын, уюштуруунун  жана ишинин принциптерини негизи эмнеде?

97. Прокуратура органдарынын прокурорлору жана тергөөчүлөрү саясый максатты көздөгөн саясый партиялардын жана башка коомдук бирикмелердин мүчөсү болууга уруксатпы?

98. Адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышын көзөмөлдөө пркурордук көзөмөлдүн предмети болуп эсептелеби?

99. Прокурор тарабынан кандай карылуулардын түрү каралат?

100. Прокурор тарабынан тергөө органына атайын иш чараларды жүргүзүүгө уруксат берүүсү эмне деп аталат?

101. Кыргыз Республикасынын Жазык-проссецтик-Кодексинин кайсыл статьясында жазык иштерин жүргүзүүдөгү прокурордун ыйгам укуктары көрсөтүлгөн?

102. Кылмыш ишин козгобостон туруп окуя болгон жерге кароо жүргузүү, экспертиза белгилөө сыяктуу тергөө аракеттерин жүргүзсө болобу?

103. Жашы жете электин камакка алынуусунун мыйзамдуулугун текшерүүдөгу прокурордун милдети?

104. Эгерде өндүрүшүндөгу кылмыш иш тергөөгө караштуу эместигин билгенден кийин тергөөчү эмне кылууга милдеттүү?

105. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына ким жетекчилик кылат?

106. Областтардын, Бишкек жана Ош шаарынын прокурорлору ким тарабынан дайындалат?

107. Прокуратуранын кенешүүчү органы?

108. Алдын ала тергөөнүн мөөнөтү?

109. Кыргыз Республикасынын Президенти канча мөөнөткө шайланат?

110. Прокуратуранын кароо көзөмөл предметине эмне кирбейт?

111. Адистештирилген прокуратуралардын иштөө принциби?

112. Прокуратура жогорудагы аталган кайсыл мамлекеттик органдын катарына кошулат?

113. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын прокуратурасы кимдин атынан жүргүзөт?

114. Укуктук актыга карама-каршы келген ченемдүү актыга прокурор юридикалык күчү жогоруурак кайсы актыны киргизе алат?

115. Кылмыш жасоого түрткөн адам эмне деп аталат?

116. Чон коркунуч келтирбеген кылмыштын эскирүү мөөнөтү?

117. Кандай учурларда комплекстүү экспертиза дайындалат?

118. Тергөөчү күбөдөн салыштырып иликтөө жүргүзүү үчүн кол жазма жана башка үлгүлөрүн жүргүзүүгө укуктуубу?

119. Дипломатиялык өкүлчүлүк ээлеп турган имараттарды кароого прокурордун катышуусу милдеттүүбү?

120. Өкүмдүн түрлөрү?

121. Он алты жашка чыга элек жабырлануучу же күбө  атайлап жалган көрсөтмө бергендиги үчүн  жоопкерчиликке тартылары эскертилеби?

122. Айыпкер соттук териштирүүнүн кайсыл учурунда көрсөтмө бере алат?

123. Соттук териштирүүдө же сот отурумунда тартипти ким камсыз кылат?

124. Сот кылмыш ишин кабыл алгандан кийин айыпталуучуга (соттолуучуга) бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө жу бузууга укуктуубу?

125. Кылмыштын кайсы түрлөрү боюнча 14 жаштагы кылмышкерди кылмыш жазасына тартуу мүмкүн?

126. Жеке айыптоо иштери боюнча соттук кароодо прокурордун катышуусу милдеттүүбү?

127. Эмгек мамилесинде тараптарга кимдер кирет?

128. Жеке эмгек мамилелеринин субъектилеринин түрлөрү.

129. Эмгек келишими деген эмне?

130. Эмгек келишими качан күчүнө кирет?

131. Иш берүүчү уюм канча күндөн ашык иштеген кызматкерге эмгек китепчесин толтурууга милдеттүү?

132. Эмгек келишими токтогондо эмгек китепчеси кызматкерге канча күндүн ичинде берилиши керек?

133. Мамлекеттик кызмат ээлөөнүн тартиби?

134. Кызматкердин ден соолугунун абалына каршы келген ишке которууга мүмкүнбү?

135. Кызматкерди ваканттык кызмат боюнча милдеттерди аткаруучу кылып дайындоого жол берилеби?

136. Түнкү убактагы жумуш убактысы деген эмне?

137. Түнкү убакыттагы жумушка 18 жашка толо электерди тартса болобу?

138. Акы төлөнүүчү ар жылдык негизги өргүүнүн узактыгы?

139. Эмгек акыны төлөөнүн  формасы?

140. Эмгек акыдан кармап калууга мүмкүнбү?

141. Кыргызстанда эгемендүүлүктүн ээси ким?

142. Кыргызстандын элинин атынан чыгуу укугу кимге берилген?

143. Республикалык маанидеги шаарларга кайсыл шаарлар кирет?

144. Мамлекет жана анын органдары кимге кызмат кылат?

145. Мамлекеттик ички саясий маселелерди чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн пайдаланууга мүмкүнбү?

146. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бюджетин түрлөрү?

147. Шаардын, райондун прокурору кызматтарына юридикалык билимге ээ жарандар канча жаштан дайындалат?

148. Кылмыш жөнүндө билдирүүлөрдүн кабыл алуусуна жана каттосуна ким жооптуу?

149. Кылмыш жөнүндө билдирүүлөр боюнча жооптуу органдар канча мөөнөттө чечим кабыл алуусу керек?

150. Кылмыш иштердин тергелүүсүнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл жүргүзүүдө прокурордун укугу:

151. Камактагы адамдардын алгачкы текшеруу органдарынын аракеттерине, тергөөчүнүн чечимине же аракеттерине болгон арыздарын камакка алуу жайларынын администрациясы кимге токтоосуз жөнөтүшү керек?

152. Прокурордук көзөмөлдүн өз алдынчалыгы мамлекеттик ишмердүүлүк катары эмне менен белгиленет?

153. Прокурордук ишмердүүлүктү алпаруудагы укуктардын жана милдеттердин өлчөмү кантип аталат?

154. Прокурордун ыйгарым укуктары кайсы мыйзам менен бекитилген?

155. Ченемдик укуктук актыларынын бузулушун четтетүү жөнүндө сунуш прокурор тарабынан жол берилген укук бузууларды четтетүүгө:

156. Ɵспүрүмдөр тарабынан жасалган административдик укук бузууларды кайсыл орган тарабынан каралат?

157. Коррупциялык укук бузуулар боюнча жана жоопкерчиликке тартуу, ачыктоо, тыюу салуу жана кылмышты алдын алуу боюнча чаралар кайсы органдар тарабынан жүргүзүлөт?

158. Коррупциялык кылмыштардын жана укук бузуулардын натыйжасында чогулган мүлккө кандай чаралар колдонулат?

159. Мамлекеттик кызматкердин кандайдыр бир кылмыш жаза белгилери жок коррупциялык укук бузуусу эмнеге алып келет?

160. Коомго коркунуч алып келген кылмыш иши болгон аймак кандай деп аталат?

161. Кандай учурларда аракетсиздик үчүн жаза жоопкерчиликке тартылат?

162. Анча оор эмес кылмыштарга, ошондой эле байкабастыктан жасалган кылмыштарга мыйзам тарабынан кандай жаза таандык?

163. Мыйзам тарабынан беш жылдан жогору, бирок он жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза каралган атайылап жасалган кылмыштар кайсы түргөкирет?

164. Ɵнөкөт кылмыштар деп:

165. Байкабастыктан жасалган кылмышка кандай мүнөздөмөберсе болот?

166. Кылмыш далалаты деп эмне табылат?

167. Кылмышка шериктеш болуу деп кандай түшүнсөболот?

168. Аргасыз зарылдык абалында, башкача айтканда ошол адамдын же башка адамдардын инсандыгына же укуктарына, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарына келтирилген коркунучту жоюу үчүн укук тарабынан корголуучу таламдарга зыян келтирүү, эгерде бул жагдайларда коркунучту башка каражаттар менен жоюуга мүмкүн болбосо жана эгерде келтирилген зыян болтурулбаган зыяндан кыйла аз болсо – бул кылмыш деп табылабы?

169. Жаза деген эмне?

170. Үч эселенген айып кандайча бөлунөт?

171. Кылмыштардын жыйындысы жана өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жазаларды кошкондо эркиндигинен ажыратуунун бир күнүнө түзөтүү жумуштарынын канча күнү туура келет?

172.  Оор кылмыш жасалгандан кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуунун эскиришинин мөөнөтү?

173.  Анча оор эмес кылмыш жасалгандан кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуунун эскиришинин мөөнөтү?

174.  Кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адам качан соттолгон деп эсептелинет?

175.  Жашы жетпегендергеайып колдонулабы?

176.  Жашы жетпегендергеколдонулуучу айыптын өлчөмү?

177. Он сегиз жашка чыкканга чейин кылмыш жасаган адамды эркиндигинен ажыратуу мөөнөтү өзгөчө оор кылмыш үчүн төмөндөгүдөн ашпайт:

178. Он сегиз жашка чыкканга чейин кылмыш жасаган адамды эркиндигинен ажыратуу мөөнөтү анча чоң эмес кылмыш үчүн төмөндөгүдөн ашпайт:

179. Коркутуу, катаал мамиле жасоо же жеке кадыр-баркын дайыма кемсинтүү аркылуу адамды өзүн-өзү өлтүрүүгө же ага аракет кылууга жеткиргенде, материалдык же башка жагынан көз каранды болгон адамга карата жасалганда канча мөөнөткө чейинки эркиндигинен ажыратууга жазаланат?

180. Айрым жеке адамга карата ким тарабынан гана кечирим берүү жүзөгө ашырылат?

181. Каракчылык деген эмне?

182. Тоноо дегендин түшүндүрмөсү?

183. Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин же жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер тарабынан шайлоочулардын добуштарын материалдык баалуулуктарды берүү же таратуу же кандайдыр бир кызматты же башка убайларды алууга көмөктөшүү жолу менен сатып алганда кандай жаза колдонулат?

184. Алдамчылык дегендин түшүндүрмөсү?

185. Чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жарандарга калктуу конуштун чегинде жер тилкелери берилүүго мүмкүнбү?