Кадрлар  резервине киргизүүгө талапкерге өздүк ишин түзүү төмөнкү документтерди  жыйноону жана топтоону өзүнө камтыйт:  

- талапкердин жазуу жүзхндөгү арызы (1-тиркеме);

- паспорт жана анын көчүрмөсү;

- аскер билети  же каттоо күбөлүгү жана алардын көчүрмөсү (эгерде ден соолгугу боюнча чектөөлөр болсо – тийиштүү маалымкат);

- жогорку билим жөнүндө дипломдун (“магистр” квалификациясындагы жогорку билим жөнүндө дипломду берүүдө “бакалавр” же ”адис” квалификациясындагы жогорку билим жөнүндө  дипломду тиркөө милдеттүү)  жана ага тиркеменин (түп нускасы талапкер тарабынан жеке тапшырылат) нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү   жана илимий даражанын жана илимий наамдын болушу жөнүндө (эгер болсо); 

- кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча;

- өмүр баяны (белгиленген үлгүгө так ылайык);

- кызмат өтөөгө тоскоолдук  кылган оорулардын  жок (бар) экендиги  тууралуу  психоневрологиялык (РПСБ) жана  наркологиялык (РНБ) диспансерлерден  маалымкаттар;

- форма -86 У медициналык маалымкат (ден соолгугунун абалы жөнүндө);

- талапкердин инсандыгын мүнөздөөчү материалдар (иштеген, окуган, жашаган жеринен мүнөздөмөлөр,  ж.б.);

- атайын текшерүүлөрдүн күбөлүгү (талапкердин жана анын жакын туугандарынын соттуулугу  бар (жок) экендиги жөнүндө, декларация тапшыргандыгы жөнүндө, ж.б.   маалыматтар);

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар жактар үчүн);  

- көк фондо, жарандык кийимде (костюм) 3,5 х 4,5 (2 даана), 4 х 6 (2 даана ) – сүрөт;

- “Эмне үчүн мен прокуратура органдарында иштөөнү тандадым” аталыштагы мотивациялык кат.   

Буга чейин аскер кызматын өтөгөн же укук коргоо органдарында кызмат өтөгөн, мамлекеттик органдарда иштеген адамдар кошумча көрсөтүшөт: 

- кызматтык тизменин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; 

- кызматтан бошотуу жөнүндө буйруктун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; 

- акыркы атайын, аскердик наамды, атайын класстык ченди же класстык ченди ыйгаруу жөнүндө буйруктун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү. 


Документтердин тизмеси жумушка орношуу үчүн инсандын жеке маалыматтарына жараша толукталышы мүмкүн.

Арыздын үлгүсүн көчүрүп алыңыз: Арыз.docx

Кененирээк маалымат алуу үчүн: 0(312) 54-28-52