Кыргыз Республикасынын прокуратура 

органдарына ишке кабыл алуу үчүн кадрлар резервине 

талапкерлерди тестирлөө үчүн суроолор 


Конституция боюнча суроолор 


 1. Кыргыз Республикасы кандай мамлекет болуп саналат?
 2. Кыргыз Республикасында менчиктин кандай формалары бар?
 3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети эмнеден турат? 
 4. Кыргыз Республикасынын жараны канча жашынан баштап добуш берүүгө укуктуу?
 5. Кыргыз Республикасында белгилүү бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүнбү?
 6. Кайсы ченемдик укуктук акты менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору - Туунун, Гербдин, Гимндин сыпаттамасы жана расмий пайдалануу тартиби белгиленет? 
 7. Соттун чечимисиз адамды канча убакытка чейин кармоого болбойт?
 8. Тинтүү, алып коюу, кароо жүргүзүүгө жана башка аракеттерди жүзөгө ашырууга,  ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн жеке менчик же башка укуктук ээлигиндеги турак жайга жана башка объекттерге кирүү кайсыл документтин негизинде жол берилет? 
 9. Кыргыз Республикасынын Президенти канча жылдык мөөнөткө шайланат?
 10. Бир эле адам канча мөөнөттөн ашык Кыргыз Республикасынын Президенти болуп шайлана албайт? 
 11. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер республикада жалпысынан канча жыл жашоого тийиш? 
 12. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору ким тарабынан дайындалат? 
 13. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши канча депутаттан турат? 
 14. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкердин жаш чеги кандай? 
 15. Жогорку Кеңеш өзүнүн биринчи сессиясына шайлоонун жыйынтыгы аныкталгандан кийин канча убакыттан соң чогулат?
 16. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кайсыл беренеси прокуратура органдарынын ыйгарым укуктарын белгилейт?  
 17. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн кызматтан кетүү жөнүндө өтүнүчү ким тарабынан кабыл алынат жана четке кагылат?   
 18. Кыргыз Республикасында кандай сотторду түзүүгө тыюу салынат жана жол берилбейт? 
 19. Судьялар кеңешинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттунун төрагасы ким тарабынан дайындалат?   
 20. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жана Жогорку сотунун төрагалары, ошондой эле алардын орун басарлары канча жылдык мөөнөткө дайындалат?
 21. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун ар жылдык отчётун ким угат?
 22. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орун басарлары  ким тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат? 
 23. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликтин булагы болуп ким саналат?
 24. Кыргыз Республикасында согуш жана тынчтык, согуш абалын киргизүү маселелерин  ким чечет?
 25. Кыргыз Республикасында ким Кыргыз Республикасынын аскердик наамдарын, дипломатиялык рангдарын жана башка атайын наамдарын белгилейт?
 26. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын өзгөртүү тууралуу маселе ким тарабынан  чечилет?
 27. Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшүнүн маселелери ким тарабынан каралат?  
 28. Мунапыс жөнүндө актылар ким тарабынан чыгарылат? 
 29. Мыйзам чыгаруу демилге укугу кимге таандык?
 30. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган мыйзам канча  убакыттын аралыгында кол коюу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет? 
 31. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сессиялары качан жүргүзүлөт?
 32. Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык иштерин камсыз кылуу ким тарабынан жүзөгө ашырылат? 
 33. Соттук өз алдынча башкаруунун баштапкы органы?
 34. Соттук өз алдынча башкаруу органдарынын уюштурулушу жана иш тартиби кайсыл ченемдик укуктук акты менен аныкталат?
 35. Кыргыз Республикасынын соттук өз алдынча башкаруу органдары?
 36. Сот практикасынын маселелери боюнча түшүндүрмөлөрдү ким  берет?
 37. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары ким тарабынан шайланат? 
 38. Адамдын жоопкерчилигин белгилөөчү же күчөтүүчү мыйзам өткөн мезгилге карата колдонулабы? 
 39. Жоопкерчиликти белгилөөчү жазык мыйзамы аналогия боюнча  колдонулабы? 
 40. Кайсыл учурларда Кыргыз Республикасынын жараны республиканын чегинен сыртка чыгарып салынат  же башка мамлекетке өткөрүп берилет? 
 41. Кыргыз Республикасынын Президенти кайсыл укуктук актыларды  кабыл алуу аркылуу өз ыйгарым укуктарын ишке ашырат?
 42. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин түзүмүн жана курамын ким аныктайт?
 43. Кыргыз Республикасынын сот системасы кайсылардан турат?    
 44.  Ким Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун  судьясы боло алат?
 45. Судьяларды жазык жана башка жоопкерчиликке тартууга жол берилеби?


“Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы боюнча суроолор 


 1. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын системасын кайсылар түзөт? 
 2. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун мыйзам чыгаруу демилге укугу барбы?
 3. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун мыйзам чыгаруу демилге укугу кандай жолдору менен жүзөгө ашырылат?
 4. Прокуратура органдарын жана мекемелерин түзүү, кайра уюштуруу, жоюу, алардын статусун жана компетенциясын аныктоо маселеси  ким тарабынан чечилет?   
 5. Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында   адистештирилген прокуратуралар кайсыл принцип боюнча иш алып барышат? 
 6. Жол берилген ченемдик укуктук актынын бузулушун четтетүүгө ыйгарым укуктуу органга жана (же) кызмат адамына прокурор кайсыл прокурордук чара көрүү актысын киргизет?
 7. Башкы прокуратурада ведомстволук илимий мекемелер жана билим берүү мекемелери кандай максаттарда түзүлүшү мүмкүн?
 8. Прокурор тарабынан сунуштама киргизилген күндөн тартып канча убакыттын ичинде ал каралышы керек жана күнөөлүү адамдарды тартиптик жазага тартуу менен, ченемдик укуктук актылардын жол берилген бузууларын, алардын бузулушуна түрткү берген себептерди жана шарттарды четтетүү боюнча чаралар көрүлүүгө тийиш?
 9. Прокурор кайсыл чара көрүү актысын кароого катышууга укуктуу?
 10. Укук бузуулардын алдын алуу максатында жана даярдалып жаткан укукка каршы аракеттер жөнүндө маалыматтар бар болгондо прокурор кызмат адамдарына жазуу жүзүндө жөнөтөт?
 11. Башкы прокурордун орун басары - Аскер прокурорун кошпогондо,  Башкы прокурордун орун басарлары үчүн прокуратура органдарында кызмат өтөөнүн жаш курактык чеги канча жаш?  
 12. Аскер прокуратурасынын прокурорлорун жана тергөөчүлөрүн кошпогондо, прокуратура органдарынын кызматкерлери үчүн кызмат өтөөнүн жаш курактык чеги канча жаш? 
 13. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун кызмат ордуна  канча жаш курактагы адамдар дайындалат? 
 14. Прокуратура органдарынын ишинин укуктук негизин  эмнелер түзөт? 
 15. Областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын, адистештирилген прокуратуралардын, шаарлардын, райондордун прокурорлору жана гарнизондордун аскер прокурорлору бир административдик-аймактык региондо өзүнүн кызмат ордун эки мөөнөттөн ашык ээлей алабы? 
 16. Убактылуу ордун ээлөө мезгилинде милдеттерди аткаруучу прокуратура органдарынын кызматкерлерине канча пайыздык өлчөмдө кошумча акы төлөнөт?
 17. Райондун, шаардын прокурорунун жана гарнизондун аскер прокурорунун кызмат орундарына дайындоо үчүн прокуратура органдарында прокурор же тергөөчү катары канча жыл иш стажы талап кылынат?
 18. Аскер прокуратурасынын органдарындагы аскердик кызматка прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү аныктоо ким тарабынан жүргүзүлөт?
 19. Прокурордун тартиптик укук бузуу, укук бузуу жөнүндө өндүрүштү козгоо жөнүндө  токтому   канча мөөнөттө каралууга тийиш?
 20. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы прокуратуранын ишмердүүлүгүн уюштуруу маселелерин жөнгө салган  актыларга кирбейт?
 21. Жеке жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарында, ошондой эле мамлекеттик же коомдук кызыкчылыктарды коргоо үчүн берилген доолор боюнча прокурордун арызына мамлекеттик алым салынабы? 
 22. Негизги прокурордук ишмердүүлүктү билим берүү, илимий, эксперттик жана башка чыгармачылык ишмердикти кошпогондо, башка акы төлөнүүчү ишмердик менен айкалыштыруунун кесепети?
 23. Прокуратура органдарынын кызматкерлерине берилген тартиптик жаза канча убакытка чейин колдонулат?
 24. Кайсыл учурларда Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалуучу прокурордун кызматтан кетүүсү (отставка) каралган? 
 25. Кандай учурда прокуратура органдарынын кызматкерине атайын же аскердик наам мөөнөтүнөн мурда берилет?
 26. Прокуратура органдарынан кызматтан бошотулган адамдар   формалык кийимди кийип жүрүүгө укуктуубу? 
 27. Төмөндө саналган сыйлоонун кайсы түрлөрү Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору тарабынан колдонулбайт?
 28. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору прокуратура органдарынын кызматкери болуп саналбаган адамдарга, белгиленген сыйлоонун түрүн колдоно алабы?
 29. Прокуратура органдарынын кызматкерлерине колдонулуучу тартиптик жазанын түрлөрү?
 30. “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын төмөндө саналгандардын  кайсынысынын жоболору 2022-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет?


“Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы боюнча суроолор


 1. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын жоболору Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жайылтылабы? 
 2. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөөнүн принциптери?
 3. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын кызматкеринин  статусу кайсыл учурдан баштап пайда болот? 
 4. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына кызматка кабыл алууда качан контракт түзүлөт?
 5. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына   кызматка кирүүдө түзүлгөн контракттын жалпы мөөнөтү?
 6. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кызматтык ырастамасынын, атайын жетонунун үлгүлөрү жана аларды берүү тартиби ким тарабынан бекитилет?
 7. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарындагы кызмат орундар кандай категорияларга бөлүнөт? 
 8. Кайсыл учурларда Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын кызматкери кезектеги атайын наамды ыйгарууга сунушталбайт? 
 9. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын кызматкерлерин  ротациялоонун мөөнөттөрү? 
 10. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органынын кызматкерлерин сыйлоо жана тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонуу тартиби кайсыл менен аныкталат?  

         

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык 

кодекси боюнча суроолор


 1. Иш боюнча кылмыш өндүрүшүн жокко чыгарган кайсыл жагдайлар  реабилитациялоочуларга тиешелүү?
 2. Тергөө судьясынын ыйгарым укуктарына эмне кирет?
 3. Соттун компетенциясына кайсыл ыйгарым укуктар кирбейт? 
 4. Прокурордун ыйгарым укуктарына эмнелер кирет?  
 5. Тергөөчүнүн ыйгарым укуктарына эмнелер кирет?  
 6. Алгачкы текшерүү органдарына тиешелүү эмес? 
 7. Шектүү болуп ким саналат?
 8. Кылмыш иши боюнча айыпталуучу катары таанылат? 
 9. Кайсыл учурларда кылмыш ишин козгоо жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору тарабынан  кабыл алынат? 
 10. Кайсыл процессуалдык документ шектүүнү тергөө органына алып келинген учурда түзүлөт?
 11. Күрөө, үй камагы жана камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонууда тиешелүү өтүнүчтү ким козгойт?
 12. Бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу колдонулбайт?
 13. Үй камагы жана камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тергөө судьясынын чечими боюнча канча мөөнөткө кабыл алынат?
 14. Бөгөт коюу чарасы кандай жагдайда жокко чыгарылат, эгерде аны колдонууга зарылдык жоюлса, же иштин жаңы жагдайлары ачылган учурда, ал кыйла жумшак же кыйла катуу чарасына өзгөртүлөт? 
 15. Шектүүнү, айыпталуучуну кызматынан убактылуу бошотуу жөнүндө токтом ким тарабынан чыгарылат? 
 16. Кылмыш иши боюнча сотко чейинки өндүрүш кайсыл мөөнөттө   аяктоого тийиш? 
 17. Сотко чейинки өндүрүштө соттук контроль ким тарабынан ишке ашырылат?  
 18. Тергөө мөөнөтүн 6 айдан узак узартууга жол берилеби?  
 19. Күбөнүн жана жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн депонирлөө деген эмне? 
 20. Адвокат жана жактоо тарабынын процесске катышуучулары депонирлөө жөнүндө өтүнүч менен кайда кайрылышат? 
 21. Тергөө судьясы депонирлөө жөнүндө өтүнүчтү канааттандырган учурда, канча мөөнөттүн ичинде күбөнү, жабырлануучуну суракка алат? 
 22. Айып коюу мөөнөтү?
 23. Тергөө судьясы канча мөөнөттүн ичинде шектүүнү кармоонун мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерет? 
 24. Атайын иш-аракеттердин жалпы санын көрсөткүлө? 
 25. Тергөө судьясы тарабынан атайын тергөө аракеттерин жүргүзүү жөнүндө өтүнүчтү кароо мөөнөтү? 
 26. Кылмыш жасагандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алуу жөнүндө макулдашууну ким түзөт жана ага ким кол коет?
 27. Кылмыш ишин кыскартуу жөнүндө токтомду даттануу мөөнөтү? 
 28. Чет мамлекеттин аймагында кылмыш жасагандыгы үчүн айыпталып жаткан же соттолгон чет мамлекеттин жаранын өткөрүп берүү жөнүндө суроо-талап Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык же өз ара түшүнүү принцибинин негизинде ким тарабынан каралат? 
 29. Чет мамлекеттин аймагында жасаган кылмышы үчүн айыпталып жаткан чет мамлекеттин жаранын өткөрүп берүү (экстрадициялоо) же өткөрүп берүүдөн (экстрадициялоодон) баш тартуу жөнүндө чечим кайсыл түрдө кабыл алынат?  
 30. Соттук отурумда соттун нормалдуу ишин жана процесстин катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылуу кайсыл соттук отурумдун катышуучусуна жүктөлөт?
 31. Соттук отурумда тараптардын тең укуктуулугу принциби эмнеде чагылдырылат?
 32. Соттук отурумдун кайсыл катышуучусуна соттук отурумга катыша турган адамдардын сотко келгендигин текшерүү жүктөлгөн?
 33. Соттук териштирүүгө айыптоочунун катышуусу? 
 34. Ачык жана жеке-ачык айыптоо кылмыш иштери боюнча соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоону колдоого бир нече прокурор катышууга мүмкүнбү?
 35. Эгерде соттук териштирүүнүн жүрүшүндө прокурордун андан ары катышуусу мүмкүн эместиги билинсе, анда? 
 36. Мамлекеттик айыптоочу сотко кылмыш-жаза мыйзамын колдонуу жана айыпталуучуга жаза белгилөө жөнүндө пикирин билдирүүгө укуктуубу?
 37. Соттук териштирүүдө соттолуучу сотко өткөрүлүп берилген айыптоону кыйла оорго өзгөртсө болобу? 
 38. Кайсы учурларда соттук териштирүү кийинкиге калтырылат?  
 39. Судья соттук териштирүүнүн учурунда айыпталуучуга карата бөгөт коюу чараларын тандоого, өзгөртүүгө же жокко чыгарууга укуктуубу? 
 40. Кылмыш иши соттун өндүрүшүнө кабыл алган учурдан баштап өкүм чыкканга чейин айыпкерге камакта кармоо түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуунун жалпы мөөнөтү канча убакытты түзөт? 
 41. Соттук отурумдун регламентине ылайык, соттун катышуучулары судьяга кантип кайрылат?
 42. Сот өзүнүн демилгеси менен сот экспертизасын дайындоого укуктуубу? 
 43. Соттук иликтөө аяктагандан кийин сот жалпы тартипте эмнеге өтөт?
 44. Жарыш сөздөрүнө ким биринчи болуп сүйлөйт?
 45. Өкүм кандай болушу мүмкүн?
 46. Биринчи инстанциядагы соттун мыйзамдуу күчүнө кире элек өкүмүнө даттануу же сунуш берүү кандай укуктук кесепеттерине алып келет?
 47. Биринчи инстанциядагы соттун өкүмүнө же соттун башка чечимдерине кайсы мөөнөттө апелляциялык даттануулар (сунуштар) берилиши мүмкүн?
 48. Мөөнөтү өткөрүлүп берилген апелляциялык даттануу, сунуш эмне болот?
 49. Өкүмдүн аткарылуусун ишке ашыруу кайсы органга жүктөлөт?
 50. Жазадан шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотуу маселеси ким тарабынан каралат? 
 51. Өкүмдү аткарууну кийинкиге жылдыруу жөнүндө маселе ким тарабынан чечилет?


Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси боюнча суроолор


 1. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык, он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки балдарга максималдуу канча саат коомдук жумуштар түрүндө жаза дайындалат?
 2. Кимге карата түзөтүү жумуштары дайындалбайт?
 3. Он алты жаштан он сегиз жашка чейинки иштеген балдарга түзөтүү жумуштары түрүндө   жаза минималдуу канча убакытка дайындалат?
 4. Кылмыш жасаганга чейин он сегиз жашка жете элек балдарга эркиндигинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү?
 5. Кимге карата өмүр бою эркиндигинен ажыратуу колдонулбайт?  
 6. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык эмне жазаны оордотуучу жагдайлар деп эсептелинбейт?    
 7. Кимге карата пробациялык көзөмөл колдонулбайт?
 8. Соттолгондордун кайсы категориясына карата жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу колдонулушу мүмкүн эмес?
 9. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык   тарбиялык мүнөздөгү кандай мажбурлоо чаралары сот тарабынан белгилениши мүмкүн?
 10. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чараларын колдонуунун кайсыл мөөнөттөрү каралган?
 11. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык  жашы жете электерге карата эскертүү менен кайсыл жүрүм-турумду чектөө колдонулат?
 12. Кылмыштар кандай түрлөргө  классификацияланат? 
 13. Анча оор эмес кылмыштар?
 14. Кылмыштын субъектиси болуп саналат?
 15. Кылмыш үчүн жазанын максаты болуп саналат?  
 16. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси боюнча  төмөнкүлөрдүн кайсынысы жазанын негизги түрлөрүнө кирбейт?
 17. Кылмыш жасоого аракеттенүү үчүн жазанын максималдуу мөөнөтү же өлчөмү?
 18. Кылмыш-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларынын түрүнө кайсылар кирет?  
 19. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык өзгөчө ири зыяндын өлчөмү кандай? 
 20. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык аргасыз зарылдыктын чектеринен аша чапкандык деп эмне таанылат? 
 21. Кылмыштын рецидив институту колдонулабы?         
 22. Кылмыш куугунтуктоонун эскирүү мөөнөтү кандай? 
 23. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта кармоонун мөөнөтү кандай эсептелет? 
 24. Кылмыш жаза мыйзамы өткөн убакытка карата колдонулабы? 


Кыргызстандын тарыхы боюнча суроолор


 1. Кыргыз Республикасы качан көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык мамлекет деп жарыяланган?

    2. Кыргыз Республикасынын желеги качан бекитилген?   

 1. Кыргыз Республикасынын герби качан бекитилген?
 2. Кыргыз Республикасынын герби ким тарабынан бекитилген?
 3. Кыргыз Республикасынын гимни биринчи жолу качан бекитилген?
 4. Кыргыз Республикасынын гимнинин сөзү ким тарабынан жазылган?
 5.  Кайсыл кылымдын башында кыргыз эли толук калыптанган? 
 6. Кыргыздар жөнүндө биринчи эскерүү кайсыл жылга таандык? 
 7. Кайсы булактарда кыргыздар жөнүндө алгачкы эскерүүлөр бар? 
 8.   842-жылы енисейлик кыргыздар күчтүү коңшуларынын кимисин жеңген? 
 9. Курамына Кыргызстандын аймагы кирген, кайсыл көчмөн уруулардын ири мамлекети 603-жылы ыдыраган?
 10. XIII-кылымда Түндүк Кыргызстандын аймагында пайда болгон Монгол мамлекети кандай аталган? 
 11. Тянь-Шанда  кыргыз калкынын түзүлүшү?  
 12. “Кутадгу билиг” аттуу түрк тилдүү поэманын авторун көрсөтүңүз? 
 13. Анын демилгеси боюнча бугу уруусу 1855-жылы Россиянын

курамына кирген, Ысык-Көлдүк кыргыздардын ири манапынын атын атаңыз? 

 1. 1862-жылы Чүй кыргыздарынын Коконго каршы көтөрүлүшүн ким жетектеген?
 2. Енисей кыргыздары кайсыл жылы монголдорго баш ийген?
 3. ХІХ-кылымдын 40-жылдары өзүн хан деп жарыялаган Сарыбагыш уруусунун башчысын атаңыз? 
 4. X – XII кылымдарда Кыргызстандын аймагындагы мамлекет?
 5. Качан Караханийлер мамлекети Чыгыш жана Батыш кагандыктарына бөлүнгөн?
 6. Анжиян көтөрүлүшүнө катышкан деген айып менен Сибирге сүргүнгө айдалган кыргыз акыны - демократты белгилеңиз?
 7. Кыргыз Республикасынын гербинин авторун белгилеңиз? 
 8. Жарандык согуш учурунда Кыргызстанда Кызыл Армияны ким жетектеген?
 9. Енисей кыргыздарынын моңголдорго каршы көтөрүлүшү кайсы жылы болгон?
 10. Сарыбагыш уруусунун Россиядагы кызыкчылыгын коргогон кыргыз элинин алгачкы элчилерин көрсөткүлө? 
 11. Кокон хандыгы качан түзүлгөн? 
 12. Тоголок Молдо ким болгон?
 13. Кайсыл жылды ТҮРКСОЙго мүчө-мамлекеттер улуу философ жана акындын 1000 жылдыгына карата “Жусуп Баласагын жылы”  деп жарыялашкан?
 14. Кара-Кыргыз автономиялык областы түзүлгөн жылды белгилеңиз?
 15. Моңголдор Енисейдеги Кыргыз мамлекеттүүлүгүн качан талкалашкан?
 16. Түндүк Кыргызстандын Россияга толук кошулуусу качан аяктаган?
 17. Кыргыз автономиялык республикасы кайсыл жылы түзүлгөн?  
 18. Кайсы жылы Талас өрөөнүндө арабдар менен кытайлардын ортосунда салгылашуу болгон?
 19. «Диван лугат ат - тюрктун» авторун белгилеңиз?
 20. 1924-жылы Кара-Кыргыз Автономиялык областынын биринчи прокурору ким болгон? 


Мамлекет жана укук теориясы боюнча суроолор


 1. Укуктук системалардын окшоштуктарын, айырмачылыктарын жана классификациясын талдоо үчүн төмөнкү ыкмалардын кайсынысы колдонулат?
 2. Заманбап мамлекеттердин укук коргоо функциясы эмнеде  камтылган? 
 3. Төмөндөгү илимдердин кайсынысы тармактык юридикалык илимдер   болуп саналат?
 4. Мамлекеттин пайда болушунун негизги теориялары – бул? 

5.  Бийликтин легитимдүүлүгү- бул? 

 1. Адамдын укуктары менен эркиндиктерин конституциялык бекемдөө  жана реалдуу жүзөгө ашыруу, бардык жарандардын теңдиги,  көп партиялуу тутумдун жана идеологиялык плюрализмдин болушу, мамлекеттик бийлик органдарынын шайлануусу жана алмаштырылышы, мамлекеттин үстүнөн мыйзамдын артыкчылыгы менен мүнөздөлгөн саясий режим кандай аталат?
 2. Бийликтин мыйзамдуулугу –бул?
 3. Социалдык бийликтин түрү?

9.  Мамлекеттик бийликти жүзөгө ашыруунун ыкмаларынын жана  каражаттарынын жыйындысы - бул?

10.  «Тоталитаризм» терминин биринчи жолу саясий лексиконго ким жана качан киргизген? 

11.  Жогорку мамлекеттик бийликти уюштуруу, анын органдарын түзүүнүн тартиби жана алардын калк менен болгон өз ара мамилеси – бул?

 1. Мамлекеттин ички жана тышкы функцияларын жүзөгө ашырууну камсыз кылууга жардам берген мамлекеттик органдардын жана мекемелердин системасы кандай аталат?
 2. «Укуктук мамлекет» категориясын теориялык жүгүртүүгө биринчи жолу ким киргизген?
 3. Узак убакыт бою аны иш жүзүндө колдонуунун натыйжасында калыптанган жана адат болуп калган жүрүм-турум эрежеси кайсыл термин менен белгиленет?
 4. Соттук прецедент деген эмне?
 5. Деликт жарамдуулугу деген эмне? 
 6. Укук субъектилиги деген эмне? 
 7. Убакыт жана ыкма укук бузуунун кайсы элементине таандык?
 8. Республикалык башкаруу формасынын негизги өзгөчөлүгү болуп саналат? 


Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси боюнча суроолор


 1. Жер участокторуна, жер казынасынын участокторуна, обочолонгон суу объекттерине, токойго, көп жылдык бак-дарактарга, имараттарга, курулмаларга жана жерге бекем байланышкан башка объекттерге (кыймылсыз мүлккө) укуктар жөнүндө, ошондой эле мүлктү бошотуу жөнүндө доолор кайда берилет?  
 2. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинде судьяны чететтүүгө кандай негиздер каралган?
 3. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык  кайсыл категориядагы иштер райондук сотко (шаардагы райондук сотко, шаардык сотко) караштуу болот?
 4. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси боюнча  процессуалдык мөөнөттөр калыбына келтирилеби? 
 5. Доо арыздын формасы кандай? 
 6. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык судья канча убакытта психиатриялык ооруканага мажбурлап жаткыруу менен байланышкан иштерди өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө маселесин кароого милдеттүү?
 7. Сотко арыз (доо) менен кайрылган прокурор укуктуу? 
 8. Доогер доодон баш тарткан учурда кандай сот актысы кабыл алынат? 
 9. Эгерде доогер, соттун көрсөтмөсүнө ылайык, доо арызын сот белгилеген мөөнөттө кыймылсыз калтырып, аныктамада көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаса, анда? 
 10. Доону камсыз кылуу жөнүндөгү арыз кандай жана ким тарабынан каралат? 
 11. Кайсыл учурларда судья бир нече жарандык иштерди бир өндүрүшкө бириктирүүгө укуктуу? 
 12. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык иш маңызы боюнча чечилген,  биринчи инстанциядагы соттун актысы кандай формада чыгарылат? 
 13. Кайсыл учурларда Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык кошумча чечим чыгарылышы мүмкүн?
 14. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык кайсыл сот  чечимди аткарууну жылдыруу (созуу) тууралуу  маселени кароого укуктуу? 
 15. Эгерде иштердин бул категориясы үчүн мыйзамда белгиленген же тараптардын келишиминде каралган талашты соттон тышкары же алдын ала сотко чейин чечүүнүн тартиби доогер тарабынан сакталбаса жана бул тартипти колдонуу мүмкүнчүлүгү жоготулса, кесепеттери кандай болот? 
 16. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык соттун чечимине апелляциялык даттануу (сунуштама) келтирүүнүн мөөнөтү кандай? 
 17. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык апелляциялык инстанциядагы соттун актылары качан мыйзамдуу күчүнө кирет?   
 18. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык кассациялык даттануу (сунуштама) берүүнүн мөөнөтү? 
 19. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине ылайык жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча соттук актылар кайсыл соттор тарабынан кайра каралат? 
 20. Сот актысын аткарууга аткаруу баракчасы кайсы сот тарабынан  берилет?
 21. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн аткаруу баракчасын берүү жөнүндө арыз   кайсыл мөөнөттө берилет? 


Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси боюнча суроолор


 1. Кайсыл учурларда мыйзамдын колдонулушу аны колдонууга киргизилгенге чейин пайда болгон мамилелерге карата колдонулат? 
 2. Токойлор, көп жылдык бак-дарактар кандай буюмдарга таандык? 
 3. Жарандын укукка жөндөмдүүлүгү пайда болот? 
 4. Жаран   аракетке жөндөмсүз деп кайсыл орган тарабынан  таанылышы мүмкүн? 
 5. Кайсыл учурларда жарандын аракетке жөндөмдүүлүгү чектелет? 
 6. Көзөмөлдүк жүргүзүүгө алынган жашы жете электердин жаш курагы?
 7. Патронаж - эмнени билдирет? 
 8. Мыйзамда юридикалык жактын жайгашкан жери кандай аныкталат?  
 9. Курулай бүтүм деген эмнени түшүндүрөт? 
 10. Жалган бүтүм деген эмнени билдирет? 
 11. Ишеним катта мөөнөтү көрсөтүлбөсө, ал ишеним кат түзүлгөн күндөн баштап канча убакыт күчүндө болот?
 12. Доонун эскиришинин жалпы мөөнөтү белгиленет? 
 13. Ээси жок буюмдарга аныктама бериңиз? 
 14. Табылга үчүн сүйүнчүнүн өлчөмүн белгилеңиз? 
 15. Үлүштү сатып алууда артыкчылык укугун башка бирөөгө ыйгарууга жол берилеби? 
 16. Ак ниеттүү алуучудан кайсыл мүлккө кайра берүү талабы коюлбайт? 
 17. Айып төлөм жөнүндөгү макулдашуунун жазуу жүзүндөгү формасын сактабоонун кесепеттери кандай? 
 18. Банк кепилдиги кайсыл күндөн баштап күчүнө кирет?
 19. Насыя жөнүндөгү макулдашуу кайсыл суммадан жогору жазуу жүзүндө түзүлүүгө тийиш? 
 20. Кайсыл милдеттенмелерге карата новацияга жол берилбейт?
 21. Гимн автордук укуктун объектиси болуп саналабы? 


Кыргыз Республикасынын Жер кодекси боюнча суроолор


 1. Сервитут – бул?
 2. Универсалдуу укук улантуу тартибинде жер участогуна болгон укуктун өтүшү - бул?
 3. Жер участогун берүүгө, алып коюуга жана укукту токтотууга байланыштуу жер талаштары кайсыл орган тарабынан чечилет?
 4. Сервитуттун түрлөрү?
 5. Кыргыз Республикасынын жер фондусу максаттуу багытына ылайык кайсы категориядагы жерлерди өзүнө камтыйт?
 6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү компетенциясы эмне кирет?
 7. Жер участогуна укуктун пайда болушу?
 8. Калктуу конуштардын жерине кайсы жерлер кирет?
 9. Канча убакытта айыл чарбасынан башка өндүрүш үчүн берилген жер участогун пайдаланбоодо ал жер участогун алып коюга жол берилет?
 10. Канча өлчөмдөгү айыл чарба багытындагы жер үлүштөрү бөлүнбөс болуп саналат?
 11. Жер участогу укук ипотека предмети болушу мүмкүнбү? 


Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик 

кодекси боюнча суроолор 


 1. Административдик доо кайда берилет? 
 2. Прокурор кимдин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын коргоо үчүн сотко административдик доо менен кайрылууга укуктуу? 
 3. Административдик сот өндүрүшүндө прокурор тарабынан жарашуу макулдашуусун түзүү мүмкүнбү? 
 4. Административдик доо арыз берүү мөөнөтү? 
 5. Административдик доо арыз берүүдө кандай документтер тиркелиши керек?


Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси боюнча суроолор 


 1. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин убакытта колдонулушу?
 2. Укук бузуу деп эмне таанылат? 
 3. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык укук бузуунун субъектилери болуп кидер саналат? 
 4. Укук бузуу жасагандыгы үчүн жазанын кандай түрлөрү колдонулат?
 5. Укук бузгандыгы үчүн сот тарабынан коомдук иштерди дайындоонун мөөнөтү?
 6. Укук бузуунун кошумча кесепеттерине кайсылар тиешелүү? 
 7. Укук бузуу жасагандыгы үчүн жаза чарасын жеңилдетүүчү жагдайлар деп эмне таанылат? 
 8. Укук бузуу жасагандыгы үчүн юридикалык жактарга карата жаза чарасы канча убакыттын ичинде колдонулушу мүмкүн?
 9. Укук бузуулардын бирдиктүү реестри жөнүндө Жобо ким тарабынан аныкталат жана бекитилет? 
 10. Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамдары, прокурор канча убакыттын ичинде укук бузуулардын бирдиктүү реестрине тийиштүү маалыматтарды киргизүүгө милдеттүү? 
 11. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык үй-бүлөлүк зомбулук жасагандыгы үчүн жазанын түрү жана өлчөмү? 
 12. Кайсыл убакыттын ичинде укук бузуу жөнүндө протокол, укук бузуу жөнүндө ишти козгоо жөнүндө прокурордун токтому (укук бузуу жөнүндө протокол менен бирге) сотко же укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктуу органга жиберилет? 
 13. Укук бузуу жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн мыйзамдуулугун камсыз кылуу чараларынын түрлөрү? 
 14. Укук бузуулар жөнүндө иштерди кароонун мөөнөттөрү?
 15. Укук бузуулар жөнүндө ишти кароонун жыйынтыгы боюнча соттун, ыйгарым укуктуу органдын (алардын кызмат адамдарынын) чечими кагаз жүзүндөгү кайсы документ менен таризделет?


Ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдар боюнча суроолор 


 1. Конституциялык мыйзам деген эмнени билдирет?
 2. Мыйзамдагы боштуктар деген эмне? 
 3. Кайсыл органдар Кыргыз Республикасынын ченем жаратуучу органдарына тиешелүү эмес?   
 4. Кайсыл учурларда ченемдик укуктук актынын колдонулушуусу токтотулат? 
 5. Укук ченеми деген эмне? 
 6. Эгерде мыйзамдын өзүндө же аны колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндөгү мыйзамда башкача каралбаса, мыйзам качан күчүнө кирет? 
 7.  Ишкердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар качан күчүнө кирет? 
 8. Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрин алып барууну кайсыл орган ишке ашырат? 


2011-жылдын 2-июлундагы №68 “Кыргыз Республикасынын 

Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

конституциялык Мыйзамы боюнча суроолор


 1. Шайлоо укуктарынын кепилдиктери – бул?   
 2. Шайлоочунун инсандыгын ырастоочу документ болуп эмне саналат?
 3. Шайлоочулар – бул? 
 4. Шайлоону маалыматтык камсыз кылуу – бул?
 5. Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссияларынын бирдиктүү тутумун эмне түзөт?
 6. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн мөөнөттөрү?
 7. Шайлоонун натыйжалары кайсыл орган жана кандай мөөнөттө  аныкталат? 
 8. Президенттик шайлоону дайындоонун тартиби жана мөөнөтү?
 9. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо ким тарабынан жана кайсыл мөөнөттө дайындалат? 


Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамдар  


 1. “Жарандын кайрылуусу” термини эмнени билдирет? 
 2. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамына ылайык, ким кызмат адамы болуп саналат?
 3. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамына ылайык, “даттануу” деген термин эмнени билдирет?
 4. Төмөндө саналгандардын кайсынысы жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн негизги принциптерине таандык? 
 5. Кайсыл органдар жарандарды сунуштар, арыздар жана даттануулар менен кайрылуу укугунан ажыратууга же чектөөгө укуктуу эмес?
 6. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы электрондук кайрылууну алгандан кийин кайсы мезгил аралыгында жаранга анын кайрылуусун кароого кабыл алгандыгы жөнүндө электрондук билдирүү жөнөтүүгө милдеттүү?
 7. Кайрылуунун жыйынтыгы боюнча кайсыл чечим кабыл алынат? 
 8. Жамааттык кайрылуу болуп эмне саналат?
 9. Кайрылуулардын маани-маңызы боюнча чечим кабыл алууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары жана жетекчилери жарандарды жумасына канча жолу өздөрү кабыл алууну өткөрүүгө милдеттүү?
 10. Төмөнкү жарандардын кимиси кезексиз кабыл алууга укуктуу?
 11. Жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуу мамлекеттик органга келип түшкөн учурдан тартып канча убакытта катталууга тийиш?
 12. Жазуу жүзүндөгү кайрылуу канча убакыттын ичинде каралууга жатат? 
 13. Атайын текшерүүлөрдү (экспертизаларды) жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды  кабыл алуу үчүн  даттанууларды чечүү мөөнөтү канча убакытка узартылышы мүмкүн?
 14. Эгерде жазуу жүзүндөгү кайрылууда коюлган маселелерди чечүү  бир нече мамлекеттик органдардын компетенциясына тиешелүү болсо, анда бул учурда?  
 15. Эмнеге байланыштуу, жеке кабыл алуунун жүрүшүндө жаранга анын кайрылуусун мындан ары кароодон баш тартылышы мүмкүн?
 16. Жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларына жооптор  кайсыл тилде берилет?
 17. Жамааттык кайрылуу келип түшкөн учурда, кароонун жыйынтыгы боюнча жарандарга жооп кандай түрдө берилет?  
 18. Эгерде соттук акты даттанылып жаткан кайрылуу келип түшсө, анда? 
 19. Эгерде жаран анын кайрылуусун кароонун жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимге канааттанбаган учурда,  ал кандай укуктарга ээ?
 20. Мамлекеттик органдын жетекчиси жазуу жүзүндө кайрылууну башка мамлекеттик органга кароо үчүн жөнөтүүдө, эмнеге укуктуу? 
 21. Арыздануучуга анын кайрылуусун кароонун жыйынтыгы боюнча кайсыл документтер кайтарылат?
 22. Арыз ээсине келип түшкөн электрондук кайрылууга жооп кандай формада жөнөтүлөт? 
 23. Тоголок (анонимдүү) кайрылуулар  каралууга жатабы? 
 24. Башка адамдардын ишкердик беделине шек келтирген сөздөрдү камтыган кайрылууларды берүүнүн кесепеттери кандай болот?


Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси боюнча суроолор 


 1. Эмгек мыйзамдарынын ченемдери Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан уюмдарда иштеген чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга карата кодонулабы? 
 2. Эмгек кодексинде каралган эмгек мамилелеринин пайда болуу негиздерине төмөнкүлөрдүн кайсынысы тиешелүү эмес? 
 3. 15 жашка толгон жакты кызматка кабыл алууга төмөндө саналгандардын кимисинин макулдугу талап кылынат?   
 4. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси качан кабыл алынган?
 5. Эгерде эмгек келишими белгиленген мөөнөткө түзүлгөн болсо, анда аны түзүү мөөнөтү канча жылдан ашпоого тийиш?
 6. Эгерде кызматкер жүйөлүү себептерсиз белгиленген мөөнөттө ишке киришпесе, анда?  
 7. Жекече эмгек талаш-тартыштарды кароо боюнча органдар болуп кайсылар саналат?
 8. Эмгек кодексинин ченемдерине ылайык иш берүүчүгө төмөндө саналгандардын кимисине эмгек келишимин түзүүдөн негизсиз баш тартууга тыюу салынат?
 9. Эмгек келишимин түзүүдө кызматкердин сыноо мөөнөтү канча убакыттан ашпоого тийиш?
 10. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу ишке жарамсыз мезгил жана кызматкер жумушта иш жүзүндө жок болгон мезгил эсептелеби?
 11. Эмгек келишимин токтотуу үчүн негиз?
 12. Иш берүүчү кызматкер тарабынан уюмга келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө талаш-тартыштар боюнча канча убакыттын ичинде сотко кайрылууга укуктуу?
 13. Иш   берүүчү 18 жашка чейинки курактагы адамдарды жумушка кабыл алууга милдеттүүбү?
 14. Эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссиялар канча адам иштеген уюмдарда түзүлөт? 
 15. Эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссия жекече эмгек талаш-тартыштарды канча мөөнөттүн ичинде кароого милдеттүү?
Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы боюнча суроолор


 1. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат кайсы принциптердин   негизинде иштейт? 
 2. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат бүтүндөй цикл болуп, кандай этаптарды камтыйт? 
 3. Кенже административдик кызмат ордун ээлөө үчүн стажыга жана иш тажрыйбасына карата кандай квалификациялык талаптар коюлган?
 4. Улук административдик кызмат ордун ээлөө үчүн стажыга жана иш тажрыйбасына карата кандай   квалификациялык талаптар коюлган?
 5. Башкы административдик кызмат ордун ээлөө үчүн стажыга жана иш тажрыйбасына карата кандай квалификациялык талаптар коюлган?
 6. Жогорку административдик кызмат ордун ээлөө үчүн стажыга жана иш тажрыйбасына карата кандай квалификациялык талаптар коюлган?
 7. Кенже административдик кызмат орундарын ээлөө үчүн билим деңгээлине карата кандай квалификациялык талаптар коюлган?
 8. Кадрлар резерви кандай кызмат орундардан турат?  
 9. Кадрлар резервине кандай адамдар кирет?
 10. Кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурсту өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби ким тарабынан аныкталат? 
 11. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациядан өткөрүү мөөнөттөрү?
 12. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациядан өткөрүүнүн тартиби, шарттары жана башка маселелери ким тарабынан аныкталат?
 13. Мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар?
 14. Сыноо мөөнөтүнүн узактыгы?
 15. Сыноо мөөнөтүнүн мезгилине  эмгек акы төлөнөбү?
 16. Эгерде сыноо мөөнөтүнүн жыйынтыгы менен маектешүүнүн жыйынтыгы канааттандырарлык эмес деп таанылса, кандай чечим кабыл алынат?
 17. Кызмат орундарынын бир тобунун алкагында кызматчынын квалификациясын жогорулатууну жүргүзүүнүн мөөнөттөрү? 
 18. Коррупциянын келип чыгуу тобокелдигин төмөндөтүү максатында жүргүзүлүүчү ротациялоонун мөөнөттөрү?
 19. Материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун сыйлоонун кандай түрлөрү түзөт?
 20. Жазуу жүзүндөгү арызда кызматты токтотуу датасы көрсөтүлбөгөн учурда, кызматчы канча убакыт өткөндөн кийин кызматтан бошотулат?


Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» конституциялык Мыйзамы боюнча суроолор


 1. Аткаруу бийлигинин органдарынын тутумуна эмнелер кирет?
 2. Министрлер Кабинети кандай орган болуп саналат?
 3. Министрлер Кабинетинин курамы?
 4. Министрлер Кабинетинин Төрагасын, анын орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын ким дайындайт?
 5. Президент кызматка киришкен күндөн баштап  канча убакыттын ичинде Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн талапкерлигин Жогорку Кеңешке макулдашууга киргизет?
 6. Жогорку Кеңеш канча убакыттын ичинде Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн талапкерлигин карайт жана дайындоого макулдук берүү жөнүндө же макулдук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат?
 7. Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү?
 8. Кайсы мөөнөттө Министрлер Кабинети жыл сайын республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө Жогорку Кеңешке отчет берет?
 9. Кайсы учурда Министрлер Кабинетинин жыйналышы ыйгарым укуктуу?
 10.  Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актылары кандай түрдө кабыл алынат?
 11.  Министрлер Кабинетинин  ченемдик эмес укуктук актылары кандай түрдө кабыл алынат?
 12.  Министирликтердин жана мамлекеттик комитеттердин ведомстволук бөлүмдөрүнүн түрлөрү?
 13.  Министрликтер жана мамлекеттик комитеттер өздөрүнүн актыларын кандай түрдө чыгарат?
 14.  Прокуратура органдары Министрлер Кабинетине, министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, аткаруу бийлигинин башка органдарына прокурордук чара көрүү актыларын белгиленген тартипте жиберүүгө укуктуубу?
 15.  Министрлер Кабинетинин кызматтан кетүү жөнүндө өтүнүчүн ким кабыл алат?
 16.  Министрлер Кабинетинин Төрагасына тартиптик жаза жана сыйлоо чараларын ким колдонот?
 17.  Министрлер Кабинети мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашыруу боюнча кимдин алдында отчет берет жана жооптуу?
 18.  Министрлер Кабинетинин отчету канааттандырарлык эмес деп таанылган учурда Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги ким тарабынан каралат?
 19. Министрликтердин жана мамлекеттик комитеттердин ведомстволук бөлүмдөрүнүн түрлөрү жана укуктук статусу ким тарабынан аныкталат?
 20. Министрлер Кабинетинин ишин уюштуруунун жогорку формасы катары эмне саналат?


Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы боюнча суроолор


 1. Жергиликтүү мамлекеттик администрация өз ишинде кимге отчет берет? 
 2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын  ишинин принциптери?
 3. Аким ким тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат? 
 4. Акимдин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү?
 5. Аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсү үчүн аким  кимдин алдында жеке жоопкерчилик тартат?
 6. Акимдин кызмат ордуна талапкерге кандай талаптар коюлат?
 7. Акимдин орун басарлары ким тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат?
 8. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын аппаратынын жетекчиси ким тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат?
 9. Бишкек, Ош шаарларынын кеңештеринин сандык курамы ?
 10. Жергиликтүү кеңештердин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп эмне эсептелет?
 11. Жергиликтүү кеңештердин сессияларын өткөрүү мөөнөтү?
 12. Республикалык маанидеги шаардын мэринин  кызмат ордуна талапкерге кандай талаптар коюлат?
 13. Райондук маанидеги шаардын мэри ким тарабынан ээлеген кызматынан бошотулат?
 14. Республикалык, областтык жана райондук маанидеги шаардын мэринин биринчи орун басары ким тарабынан дайындалат?

15.  Жергиликтүү кеңештер кандай орган болуп саналат?

 1. Депутаттык фракцияларды жана топторду түзүү жана иштөө тартиби кандай документ менен тескелет?
 2. Айыл башчысы ким тарабынан дайындалат?
 3. Жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктары кандай учурларда токтотулат?
 4. Айылдык аймакта жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы болуп кайсы орган эсептелет?
 5. Айыл өкмөтүнүн түзүмү жана штаттык ырааттамасы ким тарабынан бекитилет?


Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси боюнча суроолор

         

 1. Төмөндө саналгандардын кайсынысы Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине ылайык, укуктук мааниде үй-бүлө деп таанылбайт?
 2. Жарандык абалдын актыларын жазуу органдарына никеге туруу жөнүндө арыз берген күндөн тартып канча убакыттан кийин нике түзүлөт?
 3. Кайсыл жагдайлардан улам нике арыз берилген күнү түзүлөт? 
 4. Эгерде никеге туруп жаткан адамдардын бири экинчисинен венерикалык оорусу же ВИЧ-инфекциясы менен ооруй турганын жашырса, кандай юридикалык кесепеттерге алып келет?
 5. Кайсы учурларды кошпогондо,  жубайлардын ортосунда жашы жетпеген балдары бар болгондо, никени бузуу соттук тартипте эмес жүргүзүлөт?
 6. Эгерде мүлктү бөлүштүрүү үчүнчү жактын кызыкчылыктарын козгой турган болсо, сот укуктуу?
 7. Канча мөөнөттүн ичинде сот никеге турууну мамлекеттик каттоодон өткөргөн жер боюнча жарандык абалдын актыларын жазуу органына соттун  никени бузуу жөнүндөгү чечиминин көчүрмөсүн жиберүүгө милдеттүү?
 8. Кандай учурларда мыйзам менен никени калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү  каралган?
 9. Никеси жараксыз деп табылган адамдар биргелешип сатып алган мүлктүн мындан аркы тагдыры кандай болот?
 10. Кайсыл   учурларда фамилияларды бириктирүүгө жол берилбейт?
 11. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы жубайлардын ортодогу менчигине тиешелүү эмес?
 12. Никеси бузулган жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү жөнүндө жубайлардын талаптарына карата доонун эскиришинин кандай мөөнөтү колдонулат?
 13. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүүдө жубайлардын жалпы карыздары кандайча бөлүштүрүлөт?
 14. Никеге турууну мамлекеттик каттоодон өткөргөнгө чейин түзүлгөн нике келишими кайсыл учурдан баштап күчүнө кирет?

         


Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси боюнча суроолор  


 1. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине ылайык, багуучу ата-эне болуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө корутунду канча мөөнөттө даярдалууга тийиш? 
 2. Ювеналдык юстиция тутуму кайсыл органдардын жана мекемелердин өкүлдөрүнөн турат?
 3. Бала зомбулуктун же кылмыштын курмандыгы болуп калган жагдайларды ачууга жана белгилөөгө багытталган тиешелүү органдардын экспертизасы жана башка аракеттери канча убакыттын ичинде жүргүзүлүүгө тийиш? 
 4. Кыргыз Республикасынын “Балдар жөнүндө” кодексине ылайык, багуучу үй-бүлөгө тарбиялоого балдарды жайлаштыруунун канча түрү бар? 
 5. Балдар иштери боюнча комиссия төмөндө саналган кайсыл мамлекеттик органда түзүлбөйт?  
 6. Төмөндө саналгандардын кайсынысы турмуштук оор кырдаалда турган баланы коргоо этаптарында камтылган эмес?
 7. Турмуштук оор кырдаалда турган балдар табылганда, адамдар канча күндүк мөөнөттүн ичинде бул жөнүндө балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын тиешелүү аймактык бөлүмүнө маалымдоого милдеттүү?
 8. Кыргыз Республикасынын “Балдар жөнүндө” кодексине ылайык, тобокел тобунун үй-бүлөсү табылганда үй-бүлөдөгү абалды изилдөө жана баа берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн канча мөөнөт каралган?
 9. “Көзөмөлсүз бала” деген термин эмнени билдирет? 
 10. Балдардын иштери боюнча комиссиянын курамына ким кирбейт? 

         

Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдар боюнча суроолор


 1. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык коррупцияга каршы аракеттенүүнү жүзөгө ашыруучу органдар? 
 2. Коррупциялык укук бузууларды табуу, аларды алдын алуу жана бөгөт коюу жана аларды жасоого күнөөлүү адамдарды өз компетенциясынын чектеринде жоопкерчиликке тартуу кайсыл орган тарабынан жүзөгө ашырылат? 
 3. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык “коррупция” түшүнүгү?
 4. Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн негизги принциптери болуп саналат?
 5. Кайсыл мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдарынын, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупция менен күрөшүү маселелери боюнча ишин координациялайт?
 6. Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн укуктук негизин кайсылар түзөт? 
 7. Кайсыл мамлекеттик орган коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча укуктук пропаганданы, билимдердин кеңейишин жана таралышын жүзөгө ашырат?


Адвокатура жөнүндө мыйзамдар боюнча суроолор 


 1. Юридикалык жардам берүү боюнча адвокаттын ыйгарым укуктары эмне менен ырасталат? 
 2. Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга юридикалык кесиби боюнча канча иш стаж керек? 
 3. Адвокат өзүнө алган коргоодон баш тартууга укуктуубу? 
 4. Адвокаттын жардамчыларына тергөөдө, сотто жана башка мамлекеттик органдарда иштерди жүргүзүүгө жол берилеби? 
 5. Адвокаттын кесиптик ишине байланыштуу ага карата кылмыш иши ким тарабынан козголот? 
 6. Адвокатка карата кылмыш ишин козгоо, аны айыпталуучу катары тартуу жөнүндө, ошондой эле аны кармоо же камакка алуу тууралу маалымат токтоосуз кимге билдирилет?


Бажылык жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдар боюнча суроолор 


 1. Кыргыз Республикасынын «Бажылык жөнгө салуу жөнүндө» Мыйзамына ылайык, камералдык текшерүүнү өткөрүүнүн мөөнөтү канча? 
 2. Бажы контролун жүргүзүүдө бажы органдары кандай бажы контролунун формаларын колдонот?
 3. Бажы төлөмдөрүнө эмне кирет?
 4. Алдын ала чечим кабыл алуу үчүн бажы жыйымдардын өлчөмү?
 5. Бажы органы тарабынан аванстык төлөмдөрдү кайра кайтаруу (эсепке чегерүү), аванстык төлөмдөрдүн талап кылынбаган суммаларын кайра кайтаруу (эсепке чегерүү) жөнүндө чечимди кароонун, кабыл алуунун жалпы мөөнөтү?  


Тил жөнүндө мыйзамдар боюнча суроолор


 1. Кыргыз Республикасынын расмий тили болуп саналат?
 2. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары кайсы тилде кабыл алынып, жарыяланат?
 3. Кыргыз Республикасынын ишкана, уюм, мекемелеринде илимий-техникалык жана долбоорлоо документтерин иштеп чыгуу кайсыл тилде  жүзөгө ашырылат?
 4. Жарандык абалдын актыларын жазууну нотариат жагынан жол-жоболоштуруу кайсыл тилде   жүзөгө ашырылат?
 5. Кыргыз Республикасынын ишкана, мекеме, уюмдарындагы эсеп-отчеттук жана финансы документтери  кайсыл тилде жүргүзүлөт?


Суу жана токой тууралуу мыйзамдар боюнча суроолор 


 1. Суу ресурстарын башкаруу жагынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин компетенциясы?
 2. Суу боюнча Улуттук кеңеш кандай милдеттерди чечет?
 3. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары жана суу фондунун жерлери эмне болуп саналат?
 4. Кыргыз Республикасынын Суу кодексине ылайык корголуучу зоналардын түрлөрүнө кайсылар кирет?
 5. Кыргыз Республикасынын бирдиктүү токой фондусун эмне түзөт?
 6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токой мамилелерин жөнгө салуу жагындагы компетенциясы?
 7. Райондук (шаардык) мамлекеттик администрациялардын токой мамилелерин жөнгө салуу жагындагы компетенциясы?
 8. Канса убакытка чейин токой фондусунун участогун убактылуу ижаралоого чек коюлат? 
 9. Токой фондусунун участокторуна эмне кирет?


Башка мыйзамдар боюнча суроолор


 1. “Мамлекеттик сатып алуулардын” түшүнүгү?
 2. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар кайсы усулдар менен жүзөгө ашырылат?
 3. «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сатып алуулардын жол-жоболору кайсы документ менен таризделет?
 4. Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары боюнча даттанууларды кайсы орган карайт?
 5. Мамлекеттик сатып алуулар келишими кандай формада түзүлөт? 
 6. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик символдору болуп эмнелер саналат?
 7. Сот аткаруучу болуп ким саналат?
 8. Башкы сот аткаруучу ким тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат?
 9. Аткаруу документтерин мажбурлап аткартуу кимге жүктөлөт?
 10. Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” Мыйзамына ылайык аткаруу документтери болуп эмне саналат?
 11. Аткаруу өндүрүшүнө катышкан адамдар ким болуп саналат?
 12. Гендердик теңчиликтин” түшүнүгү?
 13. Кыргыз Республикасында гендердик статистикалык маалыматтарды чогултууга ким жетекчилик жүргүзөт?
 14. Гендердик басмырлоонун түрлөрү?
 15. Юридикалык жактын өкүлү ким болушу мүмкүн? 
 16. Ким элдик медицина (табышчылык) менен алектенүүгө укуктуу? 
 17. Кыргыз Республикасында адамга клиникалык жана медициналык-биологиялык эксперименттерди жүргузүүгө жол берилеби? 
 18. Жарандардын, өлүктөрдүн жана далил заттарынын сот-медициналык экспертизасын тартылган врач-адистер тарабынан жүргүзүүгө уруксат берилеби? 
 19. Коргоо ордерин берүүгө эмне негиз болуп саналат? 
 20. Коргоо ордери канча мөөнөткө берилет?   
 21. Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн сотко кайрылуу укугуна прокурор ээби? 
 22. Жумуш берүүчүлөр ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды ишке орноштуруу үчүн жумуш орундарын түзүүгө милдеттүүбү? 
 23. Калктуу пунктарды  долбоорлогондо жана курууда,  имараттарды курууда жана реконструкциялоодо ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын, анын ичинде кресло-коляска же башка кошумча каражаттардын жана шаймандардын жардамы менен жылып жүрүшкөндөрдүн пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү эске алынышы керекпи? 
 24. Транзит миграциясы түшүнүгү ? 
 25. Иммигрант статусун алууну өтүнгөн чет өлкөлүк жарандарга же жарандыгы жок адамдарга кайсыл учурларда иммигрант статусу берилбеши мүмкүн?
 26. Кыргыз Республикасынын  «Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү» Мыйзамы качан кабыл алынган?
 27. Биринчи жолу ишке орношуп жаткан адамдарга эмгек китепчеси жана социалдык коргоо күбөлүгү ким тарабынан толтурулат?
 28. Кыргыз Республикасынын «Изин суутпай издөө иши жөнүндө» Мыйзамына ылайык, «Конфидент» - бул?
 29. Кыргыз Республикасынын «Изин суутпай издөө иши жөнүндө» Мыйзамына ылайык, изин суутпай издөөнүн кызматтык документтери кимге жана кандай учурларда берилбеши керек?
 30. Кыргыз Республикасы 22.01.1993-жылдагы Жарандык, үй -бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө конвенциянын алкагында кылмыш иштери боюнча эл аралык - укуктук кызматташтыкты кайсы өлкөлөр менен жүргүзөт?
 31. Кыргыз Республикасы 07.10.2002-жылдагы Жарандык, үй -бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө конвенциянын алкагында кылмыш иштери боюнча эл аралык укуктук кызматташтыкты кайсы өлкөлөр менен жүргүзөт? 
 32. Апостиль деген эмне? 
 33. Жазык-аткаруу мыйзамдарынын максаттары болуп саналат?
 34. Түзөтүү абактарынын түрлөрү?
 35. Кайсы түзөтүү мекемелери жашы жеткендер үчүн эркиндигинен ажыратууга соттолгондордун жазаны өтөөсү үчүн арналган?
 36. Пробация кандай түрлөргө бөлүнөт?
 37. Жашы жете электерге карата пробация (ювеналдык пробация) эмнеге багытталган?
 38. Кыргыз Республикасында ишкердиктин кандай формаларына жол берилет?
 39. Кыргыз Республикасында ишкердик иш жүргүзгөн чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактар өз иш-аракеттеринде кайсы ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алат?
 40. Ишкердик жүргүзүүнүн шарттарын камсыз кылуунун негизги принциптери?
 41. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте ишкердиктин субъекттери кандай отчет түзүшөт жана беришет?


Эскертме: Компьютердик тестирлөө өткөрүүдө тесттин суроолоруна логика боюнча суроолор кошулат.