Размер шрифта
Интервал
Изображения
Кыргыз Республикасынын
Башкы прокуратурасы
расмий сайт

Телефон доверия:
54-28-18

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу

Ведомственный журнал Prokuror.kg

 

Фотогалерея

Научно-практическая конференция

Научно-практическая конференция на тему: «Современные методы противодействия коррупции»

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурор кызматкерлерин кесиптик даярдоо Борборунун ишмердигинин бирден-бир багыты болуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайлары (мындар ары – ЖОЖ) менен кызматташуу саналат.

ЖОЖдор менен кызматташуу Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы менен тийиштүү ЖОЖдордун ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык жүргүзүлөт.

Келишим кызматташуунун төмөнкүдөй негизги багыттарын карайт:

  • практикалык жана илимий аспектиден актуалдуу багыттар боюнча илимий конференцияларды, тегерек столдорду, семинарларды өткөрүүдө биргелешип катышуу;
  • кесиптик билим берүүнү, илимдин жана практиканын байланышын өнүктүрүүгө, илимий изилдөөлөрдү биргелешип жүргүзүүгө, окуу-усулдук иштерди, программаларды, окуу куралдарын иштеп чыгууга жана натыйжаларын жарыялоого көмөктөшүү. Бул багыт өзгөчө көңүл бурууну талап кылат жана артыкчылыктуу катары аныкталган.
  • студенттердин окуу-таанышуу, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практиканы Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында өтүүсүн. Бул, студенттерге алган академиялык билимин практикада бекемдөөгө жана  Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын иши менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. 
ЖОЖдор менен түзүлгөн келишимдер: