Размер шрифта
Интервал
Изображения
Кыргыз Республикасынын
Башкы прокуратурасы
расмий сайт

Телефон доверия:
54-28-18

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу

Ведомственный журнал Prokuror.kg

 

Фотогалерея

Научно-практическая конференция

Научно-практическая конференция на тему: «Современные методы противодействия коррупции»

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурор кызматкерлерин кесиптик даярдоо борбору (мындан ары - Борбор), Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына, башка ченемдик актыларга жана Борбордун Уставына ылайык өзүнүн ишмердигин жүзөгө ашыруучу, Кыргыз Республикасынын прокурордук-тергөө кызматкерлерин окутуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча мекеме болуп саналат.

Борбор өз ишмердигин жүзөгө ашыруу менен адам укугун жана эркиндигин артыкча эффективдүү коргоону камыздоо, ошондой эле прокурордук көзөмөлдүн каражаттары менен мыйзамдуулукту жана укук тартибин камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуунун бирден-бир маанилүү багыты катары, окутуунун жана квалификациясын жогорулатуунун үстүндө туруктуу иштейт.

Борбор өз ишмердигин төмөндөгү негизги багыттар боюнча жүзөгө ашырат:

  • окутуу процессине окутуунун алдыңкы усулдарын жана жаңы маалыматтык технологияларды киргизүү менен прокуратура органдары үчүн актуалдуу багыттар боюнча конференцияларды, семинарларды (тренингдерди) уюштуруу жана өткөрүү;
  • прокуратура органдары үчүн актуалдуу багыттар боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү;
  • мыйзамдардын жана башка ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу;
  • прокуратура органдары үчүн актуалдуу багыттар боюнча усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу;
  • укук жаатындагы ата мекендик жана чет элдик жетишкендиктерди үйрөнүү, ошондой эле аларды окуу процессинде колдонуу жөнүндө сунуштарды даярдоо;
  • китепкана фондун түзүүнү жана юридикалык, атайын адабияттар менен дайыма жаңылап турууну уюштуруу;
  • ЖОЖлардын студенттеринин окуу-таанышуу, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практиканы өтүүсүнө көмөктөшүү.

Борбордо прокуратура органдарында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана чет тилдерди окуп үйрөнүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул үчүн прокурор кызматкерлерине тийиштүү курстар уюштурулат.

Борбор өзүнүн ишмердигин жүзөгө ашыруу максатында эл аралык уюмдар, чет өлкөлөрдүн Кыргыз Республикасындагы элчиликтери, Кыргыз Республикасынын коомдук бирикмелери, бейөкмөт уюмдары жана жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташат.