Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Башкы прокуратурасы
расмий сайт

Ишеним телефону:
54-28-18

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу

Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында жарандарды кабыл алуунун ушул Эрежеси (мындан ары - Эреже) прокуратура органдарында жарандарды кабыл алуунун тартибин жөнгө салат.

Жарандарды кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Башкы покурору, анын орун басарлары, республиканын Башкы прокуратурасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары, областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын, райондордун (шаарлардын) прокурорлору, аскер, адистештирилген прокуратуралардын прокурорлору жана алардын орун басарлары тарабынан “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” 2009-жылдын 11-июнундагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” 2007-жылдын 4-майындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бекитилген графикке, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун ушул маселелерди жөнгө салуучу буйруктарына, тескемелерине жана көрсөтмөлөрүнө ылайык жүргүзүлөт.

Жарандарды кабыл алуу графиги прокуратура органдарынын имарат-жайларынын аны менен таанышуу үчүн жарандардын эркин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу жерлерге, кабыл алууну жүзөгө ашыруучунун кызматын, күнүн жана кабыл алуу убактысын көрсөтүү менен илинет.

1. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасында жарандарды кабыл алууну Башкы прокуратуранын документтер менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү күн сайын (ишемби жана жекшемби күндөрүнөн тышкары) жүргүзөт. Областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын, аскер  адистештирилген, райондук (шаардык) прокуратураларда – нөөмөтчү прокурорлор тарабынан жүргүзүлөт.

Ушуну менен бирге, Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынын, майыптардын, көп балалуу энелердин жана социалдык жактан алсыз категориядагы жарандардын жазуу жүзүндөгү жана оозеки кайрылуулары кезексиз тартипте каралышы мүмкүн.

2. Колдонуудагы мыйзамдарды бузуу маселеси боюнча кайрылуу үчүн жарандарды кабыл алуу так уюштурулушу керек.

Областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын, райондордун (шаарлардын), прокурорлоруна, аскер, адистештирилген прокуратуралардын прокурорлоруна жана алардын орун басарларына жарандарды кабыл алуу жана кайрылуулар менен иш алып барууну уюштурууга жоопкерчилик жүктөлөт. Жарандардын кайрылуусу катталгандан кийин прокуратуранын кызматкерлеринин ортосунда милдеттердин бөлүштүрүлүшүнө ылайык аткаруучуга берилет.

3. Жарандарды кабыл алууга жазуу жана аларды Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын жетекчилиги тарабынан кабыл алуусун уюштуруу, документтер менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн кызматкерлери, жер-жерлерде – бул иш жүктөлгөн кызматкерлер тарабынан жүргүзүлөт.

4. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору, анын орун басарлары тарабынан жарандарды кабыл алуу бекитилген график боюнча ушул Эреженин 8-пунктунда каралган, прокуратура органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн фактылары боюнча кайрылуулардан тышкары, жумасына бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орун басарлары тарабынан жарандарды кабыл алуу, алар жетектеген тармактар боюнча жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Аскер прокурору, областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын прокурорлору, алардын орун басарлары жарандарды кабыл алууну бекитилген график боюнча жумасына бир жолудан кем эмес жүргүзөт.

Райондордун (шаарлардын), аскер гарнизондорунун жана адистештирилген прокуратуралардын прокурорлору жарандарды кабыл алууну бекитилген график боюнча жумасына эки жолудан кем эмес жүргүзөт.

Дем алыш күндөрү кабыл алуунун тартибин тийштүү прокуратуранын жетекчиси өтө зарыл учурларда белгилейт.

5. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун кабыл алуусуна жазылуу жарандын кайрылуусуна, ушул Эреженин 8-пунктунда каралган, прокуратура органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн фактылары боюнча кайрылуулардан тышкары, Башкы прокурордун орун басарларынын биринин колу коюлган жооптун болгон учурунда гана жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын жетекчилиги тарабынан айына бир жолудан кем эмес жарандарды ачык кабыл алуу жүргүзүлөт.

6. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун кабыл алуусуна жазуу жөнүндө маселени кароо учурунда Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын документтер менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү тарабынан, кайрылуунун негизи боюнча документтердин бар экендиги  жөнүндө маселе такталат, ал түзүмдүк бөлүмдөрдүн башчыларына же Башкы прокурордун жардамчыларына аларды таанышуугажана жетекчиликке жарандарды кабыл алуу учурунда билдирүү үчүн берилет.

7. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун кабыл алуусуна жарандарды жазуу графикте белгиленген кабыл алуу күнүнө чейин эки күн мурун жүргүзүлөт.

Жарандарды кабыл алуунун кезеги тууралуу маселени кароодо, республиканын алыскы региондорунан келген жарандарга ушул Эреженин 5-пунктунда белгиленген талаптарды сактаган учурда артыкчылык берилет.

8. Прокуратура  органдарынын системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн маселелери боюнча жарандарды кабыл алуу республиканын Башкы прокурору же анын орун басарлары тарабынан күн сайын (жуманын иш күндөрү) ушул Эрежеде белгиленген талаптарды сактоо менен жүргүзүлөт. Коррупция фактылары боюнча жарандарды кабыл алууну уюштуруу үчүн негиз болуп сөзсүз түрдө тастыктоочу маалыматтын (фото-аудио-видео жазуулар ж.б.) болушу эсептелет. 

9. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын жетекчилигинин кабыл алуусуна жарандарды телефон жана факсимилдик байланыш боюнча жазууга тыюу салынат.

10. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орун басарларынын кабыл алуусуна жазуу, жарандарда алардын мурунку кайрылуусуна Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчыларынын колу коюлган жооптор болгон учурда, ушул Эреженин 8-пунктунда каралган, прокуратура органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдүн фактылары боюнча кайрылуулардан тышкары, белгиленген графикке ылайык жүргүзүлөт.

Өзгөчө учурларда, коомдук чоң резонанска ээ болгон, өтө маанилүү маселелер боюнча же областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын прокурорлорунун жооптору менен макул болбогон кезде, жарандарды кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орун басарлары тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн.

11. Жарандарда ошол эле бир маселе боюнча Башкы прокурордун жана анын орун басарларынын колу коюлган жообу бар болсо, Башкы прокурордун жана анын орун басарларынын кабыл алуусуна жазуу экинчи жолу кайтадан жүргүзүлбөйт.

12. Кайрылган жарандарга, жарандарды кабыл алууну уюштуруучу, документтер менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тийиштүү оозеки түшүндүрүү жүргүзүлөт. Алардын жазуу жүзүндөгү, анын ичинде жаңы дооматтарды же жаңыдан ачылган жагдайларды  көрсөткөн кайрылуулары колдонуудагы мыйзамдарга ылайык кароо үчүн тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөргө жөнөтүлөт.

13. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары жарандарды областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын прокурорлорунун, аскер, адистештирилген прокуратуралардын прокурорлорунун жооптору менен макул болбогон учурларда күн сайын кабыл алат.

14. Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында жарандык коом менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү максатында видеокабыл алуу жүргүзүлөт, ал республиканын алыскы региондорундагы калктын өздөрү жашаган жерден чыкпай туруп, прокуратура органдарынын компетенциясына кирген маселелер боюнча кайрылууга же прокуратура органдарынын жетекчилигине кандайдыр бир каалоосун айтууга мүмкүнчүлүк берет.

Жарандарды видеокабыл алуу прокуратура органдарына киргизилген жана иштеп жаткан видеоконференцбайланыш системасынын жардамы менен ишке ашырылат.

15. Жарандарды видеокабыл алуу ар бир айдын акыркы жума күнү саат     17-00дө жүргүзүлөт.

16.  Видеокабыл алууга төмөндөгүлөр катышат:

-региондук прокуратуралар тарабынан: прокурор, анын иштин багыты боюнча жетектеген  орун басары, кайрылууну караган прокурордун жардамчысы, жаран;

-Башкы прокуратура тарабынан: Башкы прокурор (макулдашуу боюнча), Башкы прокурордун иштин багыты боюнча жетектеген орун басарлары, түзүмдүк бөлүмдөрдүнбашчылары жана прокурорлору.

17. Алдыда боло турган видеокабыл алууга чейин бир жума мурда областтардын жана Ош шаарынын прокурорлору республиканын Башкы прокуратурасынын документтер менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнө, видеокабыл алууга жазылган жарандардын  тизмесин (зарыл учурда материалдардын көчүрмөсүн) жөнөтөт.

18. Прокуратуранын региондук органдарында видеокабыл алууга жарандарды жазууну областтардын жана Ош шаарынын прокурорлору төмөндөгү критерийлер боюнча ишке ашырат:

-областтардын жана Ош шаарынын прокурорлорунун маселенин негизи боюнча жаран макул болбогон жооптору болгондо;

-республиканын Башкы прокурорунун орун басарларынын, Башкы прокуратуранын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчыларынын колу коюлган, маселенин негизи боюнча жаран макул болбогон жооптор болгондо;

-өзгөчө резонанс жараткан жана коомдук чоң мааниге ээ болгон актуалдуу маселелер боюнча.

19. Жер-жерлерде видеокабыл алууну областтардын жана Ош шаарынын прокурорлору уюуштурат. Башкы прокуратуранын борбордук аппаратында видеокабыл алууну уюштурууга жооптуу болуп документтер менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү эсептелет.

20. Жарандарды кабыл алууну жана жазууну (анын ичинде видеокабыл алууга) жүргүзүүчү, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын документтер менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн, кабыл алууну уюштуруу же Башкы прокуратуранын жетекчилигине билдирүүнү даярдоо үчүн түзүмдүк бөлүмдөрдүн көзөмөл өндүрүшүн жана башка материалдарын суратып алуу жөнүндө талабы, прокуратура органдарынын кызматкерлери үчүн милдеттүү болуп саналат жана токтоосуз аткарылат.

Пожалуйста, выбирите вариант обращения:
Жарандардын интернет-кайрылуулары
Юридикалык жактардын интернет-кайрылуулары

Жарандардын интернет-кайрылуулары

Кайрылуу жөнөтуучү адамдын ээлеген кызматы, аты-жөнү же прокуратура органдарынын бөлүмүнүн аталышы: *

Прокуратура органынын бөлүмүнүн аталышын жазыңыз

Кайрылучуунун фамилиясы, аты, жөнү: *

Аты-жөнүңүздү жазыңыз

Жашаган жеринин дареги: *

Жашаган жериңиздин дарегин жазыңыз

Кайрылуунун тексти: *

Кайрылууну жазыңыз

Жарандын электрондук почтасы (e-mail): *

Өзүңүздүн e-mail дарегиңизди туура жазыңыз

Аткаруучунун фамилиясы, телефон номери:

* - сөзсүз толтуруучу жээктер


 

Юридикалык жактардын интернет-кайрылуулары

Кайрылуу жөнөтуучү  прокуратура органдарынын бөлүмүнүн аталышы же кызматкердин аты-жөнү: *

Прокуратура органынын бөлүмүнүн аталышын жазыңыз

Юридикалык жактын аталышы: *

Юридикалык жактын аталышын жазыңыз

Юридикалык жактын дареги: *

Юридикалык жактын дарегин жазыңыз

Чыгыш номери, дареги: *

Кайрылуунун чыгыш номерин жана кол коюлган датасын жазыңыз

Кайрылуунун тексти: *

Кайрылууну жазыңыз

Кайрылууга кол койгон жетекчинин аты-жөнү:

E-mail: *

Өзүңүздүн e-mail дарегиңизди туура жазыңыз

кайрылуучунун байланыш телефону:

* - кайрылуучунун байланыш телефону


 

Бишкек шаары 2007-жылдын 4-майы N 67
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө"
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен бекитилген мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ар бир адамдын кайрылуу укугун жүзөгө ашырууга байланышкан маселелерди, ошондой эле мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана кызмат адамдарына жарандардын кайрылууларын кароо тартибин укуктук жактан жөнгө салууга багытталган.
1-статья. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги терминдер
Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги терминдер төмөндөгүлөрдү билдирет:
1) жарандын кайрылуусу (мындан ары - кайрылуу) - жазуу жүзүндө же оозеки түрдө баяндалган сунуш, арыз, даттануу;
2) сунуш - мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын иштерин жакшыртуу, мамлекеттин жана коомдун ишинин экономикалык, саясий, социалдык маданий жана башка чөйрөлөрүнүн маселелерин чечүү боюнча жарандын сунуштарын камтыган кайрылуу;
3) арыз - жарандын өзүнүн конституциялык укуктары менен эркиндиктерин же башка адамдардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга көмөк көрсөтүү тууралу жарандын өтүнүчүн камтыган кайрылуу, же болбосо мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын бузулушу, ошондой эле аталган органдардын жана кызмат адамдарынын ишиндеги кемчиликтер жөнүндөгү билдирүү;
4) даттануу - жарандын анын бузулган укуктарын жана эркиндиктерин же мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин же мыйзамдуу кызыкчылыктарын калыбына келтирүү жөнүндөгү өтүнүчүн камтыган кайрылуу;
5) жекече кайрылуу - бир жарандын кайрылуусу;
6) жамааттык кайрылуу - эки же андан ашуун жарандын кайрылуусу, жарандардын атынан уюмдардын кайрылуусу, ошондой эле митингдердин жана жыйналыштардын резолюциялары;
7) кызмат адамы - бийлик өкүлүнүн иш-милдеттерин туруктуу, убактылуу же атайын ыйгарым укуктар боюнча жүзөгө ашыруучу же болбосо мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органында уюштуруучу-тескөөчү, администрациялык-чарбалык милдеттерди аткаруучу адам.
2-статья. Жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн негизги принциптери
Мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын жарандардын кайрылууларын кароо боюнча иштеринин негизги принциптери төмөндөгүлөр болуп саналат:
1) адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо;
2) мыйзамдуулук, демократиялуулук, жеткиликтүүлүк;
3) кайрылууларды кароонун милдеттүүлүгү;
4) кайрылуулардын өз убагында каралышы, калыстыгы жана толуктугу;
5) кайрылууларды караган учурдагы жарандардын теңдиги;
6) кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик;
7) кайрылууларды кароонун контролго алынуусу жана отчеттуулугу.
(Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 26-февралындагы N 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
3-статья. Жарандардын кайрылуулары жөнүндөгү мыйзамдар
Жарандардын кайрылуулары жөнүндөгү мыйзамдар Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Мыйзамдан, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынан жана Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынан турат.
4-статья. Жарандардын кайрылууга болгон укугу
1. Кыргыз Республикасында ар бир жаран мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына өзү же өзүнүн өкүлү аркылуу кайрылуу укугуна ээ, алар мыйзамда белгиленген мөөнөттө негизделген жооп берүүгө милдеттүү.
2. Ушул статьянын 1-бөлүгүндө аталган органдар, алардын кызмат адамдары жарандардын сунуштар, арыздар жана даттануулар менен кайрылуу укугунан ажыратууга же алардын мындай укугун чектөөгө акысы жок.
3. Жашы жетелек же аракетке жөндөмсүз адамдардын кызыкчылыктарындагы арыздарды жана даттанууларды алардын мыйзамдуу өкүлдөрү, ошондой эле көзөмөлдүк жана камкордук органдары берүүгө укуктуу.
4. Эгерде Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында же эларалык келишимдерде башкача каралбаса, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар ушул Мыйзамга ылайык кайрылуу укугунан пайдаланышат.
5. Жарандардын белгиленген тартипте газеталардын, журналдардын, телекөрсөтүү, радио жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарынын редакцияларынан, түз телефон байланышы боюнча келип түшкөн кайрылуулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Мыйзамда каралган тартипте жана мөөнөттөрдө каралат.
6. Жарандар кайрылууга болгон укугун эркин жана ыктыярдуу ишке ашырышат. Жарандардын кайрылуу укугун жүзөгө ашыруусу башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузбоого тийиш.
7. Жарандардын кайрылууларын кароо акысыз жүзөгө ашырылат.
(КР 2011-жылдын 3-майындагы N 17 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
5-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнүн чеги
Ушул Мыйзамдын күчү жарандардын төмөндөгүлөрдөн башка бардык кайрылууларына жайылтылат:
1) ойлоп табуулар, ачылыштар, тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен регламенттелүүчү рационализатордук сунуштар менен байланышкан кайрылуулардан;
2) кылмыш-жазык жана жарандык сот өндүрүшү, администрациялык укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча өндүрүш тартибинде каралуучу кайрылуулардан;
3) коммерциялык уюмдардын жана коомдук бирикмелердин жамааттарынын ичиндеги мамилелерден улам келип чыккан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери, алардын уставдары жана жоболору менен жөнгө салынуучу кайрылуулардан;
4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген кароонун башка тартиби каралган кайрылуулардан.
6-статья. Жазуу жүзүндөгү кайрылууга коюлуучу талаптар
1. Жаран өзүнүн жазуу жүзүндөгү кайрылуусунда жазуу жүзүндөгү кайрылуусун жөнөткөн мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын аталышын, же болбосо тийиштүү кызмат адамынын аты-жөнүн, же болбосо тийиштүү адамдын кызмат ордун, ошондой эле өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын (эгерде атасынын аты болсо), жооп жөнөтүлүүгө тийиш болгон дарегин милдеттүү түрдө көрсөтөт, сунушунун, арызынын же даттануусунун маани-маңызын баяндайт, өзүнүн колун коет жана күнүн көрсөтөт.
2. Жарандын арызы, даттануусу негиздүү болууга тийиш. Зарыл болгон учурда аларга жарандын далилдерин тастыктоочу документтер тиркелет.
7-статья. Жарандарды өздөрүнүн кабыл алуусу
1. Мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын кайрылуулардын маани-маңызы боюнча чечим кабыл алууга ыйгарым укуктуу кызмат адамдары жана жетекчилери жарандарды жумасына бир жолудан кем эмес өздөрү кабыл алууну өткөрүүгө милдеттүү.
2. Кабыл алуу белгиленген жана жарандарга кабар берилген күндөрдө жана сааттарда өткөрүлөт.
Караңыз:
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-октябрындагы N 672 "Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри - Өкмөттүн Аппарат жетекчисинин, Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана администрациялык ведомстволорунун жетекчилеринин 2009-жылдын ноябрь-декабрына жарандарды кабыл алуу графигин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-январындагы N 32 "2011-жылдын февраль-мартында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын министри - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын бөлүм башчыларынын жарандарды жеке кабыл алуу графиктерин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2011-жылдын 31-мартындагы N 184 (2011-жылдын II кварталына Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын министри - Кыргыз Республикасынын ¤кмөтүнүн Аппарат жетекчисинин жана Кыргыз Республикасынын ¤кмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын, Кыргыз Республикасынын ¤кмөтүнүн Аппаратынын бөлүм башчыларынын жарандарды жеке кабыл алуу графиктерин бекитүү тууралу) буйругу
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2011-жылдын 4-июлундагы N 335 (2011-жылдын III кварталына Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин, Кыргыз Республикасынын министри - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын бөлүм башчыларынын жарандарды жеке кабыл алуу графиктерин бекитүү тууралу) токтому
3. Өздөрү кабыл алуу учурунда жаран өзүнүн инсандыгын күбөлөндүргөн документин көрсөтөт.
4. Оозеки кайрылууда айтылган маселе өзү кабыл алуу учурунда чечилбесе кайрылуу жаран тарабынан жазуу жүзүндө баяндалышы мүмкүн жана ушул Мыйзамда белгиленген тартипте катталууга жана каралууга тийиш.
5. Эгерде кайрылууда аларды чечүү ушул мамлекеттик органдын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын компетенциясына кирбеген маселелер камтылса, жаранга каякка жана кандай тартипте кайрылуу керектиги тууралу түшүнүк берилет.
6. Эгерде жаранга кайрылууда коюлган маселелердин маани-маңызы боюнча жооп берилсе, өзү кабыл алуунун жүрүшүндө анын кайрылуусун андан ары кароодон баш тартылышы мүмкүн.
7. Республиканын алыскы региондорунан келишкен жарандар кезексиз кабыл алынуу укугуна ээ. Кабыл албай коюуга жол берилбейт.
(КР 2008-жылдын 26-февралындагы N 16, 2009-жылдын 15-июлундагы N 214 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
8-статья. Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун мөөнөттөрү
1. Жазуу жүзүндөгү кайрылуу мамлекеттик органга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органына же кайрылууда коюлган маселелерди чечүү компетенциясына кирген кызмат адамына келип түшкөн учурдан тартып бир күндүн ичинде милдеттүү түрдө катталууга тийиш.
2. Мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же компетенцияларына ылайык кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү кайрылуу жазуу жүзүндөгү кайрылуу катталган күндөн тартып 30 күндүн ичинде каралат.
3. Жарандын кайрылуусун чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү (экспертизаларды)жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда даттанууларды чечүү мөөнөттөрү демейдегиден башкача тартипте узартылышы мүмкүн, бирок ал 30 күндөн ашпайт. Бул жөнүндөгү чечим мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси, кызмат адамы же болбосо ага ыйгарым укук берилген адам тарабынан кабыл алынат жана арыз ээсине жазуу жүзүндө билдирилет.
4. Жазуу жүзүндөгү кайрылууда коюлган маселелерди чечүү бир нече мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын же кызмат адамдарынын компетенциясына тиешелүү болгон учурда кайрылуунун көчүрмөсү катталган күндөн тартып беш күндүн ичинде тийиштүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына же тийиштүү кызмат адамдарына жөнөтүлөт.
(КР 2009-жылдын 15-июлундагы N 214 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
9-статья. Жарандардын жазуу жүзүндө келип түшкөн кайрылууларын кароо тартиби
1. Жарандардын кайрылуулары почта менен же болбосо өзү бериши мүмкүн.
2. Жарандар мамлекеттик, расмий же Кыргыз Республикасынын элдеринин башка кайсы тилинде болсун кайрылууга укуктуу. Жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларына жооптор кайрылуунун тилинде берилет. Кайрылуунун тилинде жооп берүүгө мүмкүн болбогон учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик же расмий тили пайдаланылат.
3. Жарандардын кайрылуулары мамлекеттик органдын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчисинин өзү тарабынан каралат. Аларды андан ары кароонун тартиби жетекчи тарабынан белгиленет.
4. Жазуу жүзүндөгү кайрылуулар, эгерде алар каралса, аларда коюлган маселелер боюнча зарыл чаралар көрүлсө жана жарандарга ушул Мыйзамдын 8-статьясында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жооп берилсе, чечилди деп эсептелинет.
5. Эгерде текстте башкача эскертилбесе, жамааттык кайрылууга карата жооп кайрылууда биринчи көрсөтүлгөн жарандын дарегине жөнөтүлөт.
6. Эгерде кайрылуунун текстин окууга мүмкүн болбосо, анда аталган кайрылууну карап жаткан жетекчи же адам кайрылуунун маңызын жана жүйөлөрүн тактоо жана билүү үчүн (эгерде арыз берүүчүнүн фамилиясын жана почта дарегин окууга мүмкүн болсо) арыз берүүчүнү чакырат. Ошону менен бирге арызды карап жаткан жетекчи же адам арыз берүүчү менен байланыша албай калса, кайрылууну андан ары кароо токтотулат, бул тууралу арыз берүүчүгө жазуу жүзүндө билдирилет.
7. Соттун чечимине даттанган кайрылуу соттун бул чечимине даттануунун тартибин түшүндүрүү менен кайрылууну жөнөткөн жаранга кайра кайтарылат.
8. Жарандын аты-жөнү жана жооп жөнөтүлүүгө тийиш болгон почта дареги көрсөтүлбөгөн жазуу жүзүндөгү кайрылуусу тоголок кат деп таанылат жана каралууга жатпайт.
9. Жаран өзүнүн жазуу жүзүндөгү кайрылуусунан баш тарткан учурда ушул Мыйзамдын 14-статьясынын 1-бөлүгүнүн 6-пунктуна ылайык мындай кайрылууну карап жаткан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын кызмат адамы кайрылууда жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана (же) мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузуу тууралу маалыматтар камтылган учурларды кошпогондо, ал боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө чечим кабыл алат.
(Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 26-февралындагы N 16 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
10-статья. Кайра кайрылуулар
1. Жаңы жүйө-далилдер же жаңы ачылган жагдайлар келтирилген кайра кайрылуулар (оозеки жана жазуу жүзүндөгү), эгерде алар боюнча текшерүүлөрдү жыйынтыктоочу толук материалдары болсо жана жарандарга ушул Мыйзамда белгиленген тартипте жооптор берилсе, каралууга жатпайт. Жаңы жүйө-далилдер же жаңы ачылган жагдайлар ушул Мыйзамда каралган тартипте каралууга тийиш.
2. Жаран кайрылууну кароонун натыйжасы боюнча алынган чечимге канааттанбаган учурда ал чечимге сот тартибинде даттанууга укуктуу.
11-статья. Жарандын кайрылуусуна байланыштуу анын коопсуздугунун кепилдиктери
1. Өзүнүн укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын калыбына келтирүү же коргоо максатында мамлекеттик органга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органына же кызмат адамына аталган органдардын же кызмат адамынын ишин сындап кайрылганына байланыштуу жаранды же болбосо анын жакын туугандарын куугунтуктоого тыюу салынат.
2. Мамлекеттик органга, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органына же кызмат адамына кайрылганына байланыштуу жаранды же болбосо анын жакын туугандарын куугунтуктоо кызмат адамдарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке кириптер кылат.
3. Кайрылууну караганда кайрылууда камтылган маалыматтарды, ошондой эле жарандын жеке турмушуна тиешелүү маалыматтарды анын макулдугусуз жарыя кылууга жол берилбейт.
12-статья. Кайрылууларды караган учурдагы кызмат адамдарынын укуктары жана милдеттери
1. Кайрылууну кароо компетенциясына кирген мамлекеттик бийлик органынын же жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси же кызмат адамы төмөндөгүлөргө укуктуу:
1) жазуу жүзүндөгү кайрылуу мамлекеттик башка органдын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын же башка кызмат адамынын кароосуна жөнөтүлгөндө, зарыл болгон учурда аталган органдардан же кызмат адамынан жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун жыйынтыгы жөнүндөгү документтерди жана материалдарды суратып алууга;
2) калкка, эмгек жамааттарына жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн абалы жөнүндө маалымат берүүгө;
3) жазуу жүзүндөгү кайрылууда уят-сыйытсыз же болбосо мазактап кордогон сөздөр айтылса, кызмат адамынын, ошондой эле анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө коркунуч туудурса, кайрылууну анда коюлган маселелердин маани-маңызы боюнча жоопсуз калтырууга жана кайрылууну жөнөткөн жаранга бул тууралу билдирүүгө.
2. Органдар жана кызмат адамдары төмөндөгүлөргө милдеттүү:
1) жарандардын кайрылуулары жөнүндө ушул Мыйзамда жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген талаптарды сактоого;
2) кайрылууну кароого кабыл алууга же болбосо аны тиешелүү жактарга жөнөтүүгө, же болбосо арыз ээсине анын кимге кайрылуусун түшүндүрүүгө;
3) кайрылууну маани-маңызы боюнча ушул Мыйзамда белгиленген мөөнөттө кароого, анда баяндалган фактыларга калыс баа берүүгө, алардын аныктыгын текшерүүгө;
4) жарандардын укуктарын, эркиндигин, мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган укукка жат аракеттерди (аракетсиздикти) четтетүү боюнча токтоосуз чара көрүүгө;
5) зарыл болгон учурда кызматкерлерди кайрылууда камтылган маалыматтарды текшерүү үчүн ал жакка жөнөтүүгө;
6) кайрылуу боюнча жүйөлүү жана негизделген чечим кабыл алууга;
7) жарандарга кароонун натыйжасы жана ал боюнча кабыл алынган чечим жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүүгө;
8) мамлекеттик, кызматтык же мыйзам тарабынан коргоого алынуучу жашыруун сырды кошпогондо, кайрылууну караган органдардын жана кызмат адамдарынын расмий суроо-талаптары боюнча кайрылууларды кароо үчүн мааниси бар актыларды, башка документтерди жана материалдарды берүүгө;
9) кайрылуулар четке кагылган учурда четке кагуунун жүйөсүн милдеттүү түрдө көрсөтүүгө, даттануу тартибин түшүндүрүүгө;
10) аракеттерине даттанылган кызмат адамдарына даттанууларды жөнөтүү учурларына жол бербөөгө;
11) мамлекеттик органдарга, башка уюмдарга, кызмат адамдарына кайрылгандыгына байланыштуу жарандардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын кысымга алынышына тыюу салууга.
13-статья. Кайрылуу боюнча чечим
1. Кайрылуунун жыйынтыктары боюнча төмөндөгүдөй чечимдердин бири кабыл алынат:
1) кайрылууну толук же жарым-жартылай канааттандыруу жөнүндө;
2) кайрылууну канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө;
3) коюлган маселелерди чечүү жана аныкталган укук бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрүү жөнүндө.
2. Кайрылуу боюнча чечим конкреттүү укук актыларга шилтеме жасоо менен жүйөлүү болууга, ага карата даттануунун тартибин көрсөтүүнү камтууга тийиш.
3. Кайрылууну кароонун натыйжалары жөнүндөгү кабар менен бирге арыз ээсине, кайрылуунун өзүн кошпогондо, андан келип түшкөн документтердин түп-нускасы кайтарып берилет.
14-статья. Кайрылууну караган учурдагы жарандын укуктары жана жоопкерчилиги
1. Кайрылууну караган учурда жаран төмөндөгүлөргө укуктуу:
1) кайрылуунун катталган күнү жана номери тууралу оозеки же жазуу жүзүндө маалымат алууга;
2) кайрылууларды кароого байланыштуу болгон материалдар менен, ал башка жарандардын укуктарын канчалык козгой тургандыгына жана мамлекеттик жашыруун сырларды, коммерциялык жана (же) башка мыйзам менен корголуучу жашыруун сырды коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына карама-каршы келбегендей деңгээлде таанышууга;
3) кайрылууну карап жаткан адамга өзүнүн далилдерин айтууга;
4) коллегиалдуу органдын кайрылууну карашына түздөн-түз же өзүнүн өкүлдөрү аркылуу катышууга;
5) кайрылууну кароонун натыйжалары жөнүндө белгиленген мөөнөттө жазуу жүзүндө жооп алууну талап кылууга;
6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кайрылуунун администрациялык жана (же) сот тартибинде каралышына байланыштуу кайрылуу боюнча кабыл алынган чечимге же аракетке (аракетсиздикке) даттануу менен кайрылууга;
7) кайрылууну кароону токтотуу жөнүндөгү арыз менен кайрылууга.
2. Жарандын жалаа жабуу мүнөздөгү материалдарды, башка адамдардын ар-намысын жана кадыр-баркын кордогон жана ишкердик беделине шек келтирген сөздөрдү камтыган кайрылууну берүүсү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга алып келет.
(КР 2009-жылдын 15-июлундагы N 214 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
15-статья. Кайрылууларды кароо тартибинин сакталышына контроль жүргүзүү
Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жана кызмат адамдары өзүнүн компетенциясынын чегинде кайрылууларды кароо тартибинин сакталышына контролду жүзөгө ашырышат, келип түшкөн кайрылуулардын мазмунун талдашат, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын бузуунун себептерин өз убагында аныктоо жана жоюу боюнча чара көрүшөт.
16-статья. Жарандардын кайрылуулары жөнүндө мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик
Жарандардын кайрылуулары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 4-статьянын 1-бөлүгүндө аталган органдардын жетекчилери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
17-статья. Кайрылууларды кароо менен байланышкан чыгымдар
Эгерде жаран кайрылууда билип туруп жалган маалыматтарды көрсөтсө, кайрылууну мамлекеттик органдын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын же кызмат адамынын кароосуна байланыштуу кеткен чыгымдар соттун чечими боюнча ошол жарандын эсебинен өндүрүп алынышы мүмкүн.
18-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
2. "Жарандардын сунуштарын арыздарын жана даттанууларын кароонун тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 1995-жылдын 5-июлундагы N 8-1 Мыйзамы күчүн жоготту деп таанылсын.
Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев
2007-жылдын 23-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратуранын жетекчилигинин жарандарды кабыл алуу графиги
Башкы прокурор
Бейшемби
с 16.00 до 18.00 
Башкы прокурордун биринчи орун басары
Шейшенби
с 16.00 до 18.00
Башкы прокурордун орун басары
Жума
с 16.00 до 18.00
Начальники управлений и отделов
Генеральной прокуратуры
Кыргызской Республики
Күнүгө
с.10.00 до 17.00  

 

Бөлүмдүн башчысы: Конокбаев Талант Абдыкадырович.
Бөлүмдүн кызматкерлери: Абдраманов Алманбет Таалайбекович, Арабеков Бакыт Суюнбаевич, Байгазинова Назик Садырбаевна.
Телефоны: 0312 54 28 62
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
website: www.prokuror.kg
Начальник отдела: Конокбаев Талант Абдыкадырович.
Работники отдела: Абдраманов Алманбет Таалайбекович, Арабеков Бакыт Суюнбаевич, Байгазинова Назик Садырбаевна.
Телефоны: 0312 54 28 62
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
website: www.prokuror.kg
В целях предоставления населению достоверной и своевременной информации по тому или иному интересующему вопросу, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики сообщает телефоны горячих линий (телефоны доверия), установленные в органах прокуратуры республики.
Генеральная прокуратура КР
54-28-18
Военная прокуратура
61-16-91
Транспортная прокуратура
41-61-60
Прокуратура по надзору за законностью
в исправительных учреждениях
43-11-64
Прокуратура г.Бишкек
 
32-34-10
Прокуратура Ленинского района г.Бишкек
35-27-60
Прокуратура Октябрского района г.Бишкек
54-58-65
Прокуратура Первомайского района г.Бишкек
62-12-54
Прокуратура Свердловского района г.Бишкек
38-18-38
Прокуратура Чуйской области
60-31-10
Прокуратура Ошской области
(03222) 5-78-05
Прокуратура г.Ош
(03222) 5-51-23
Прокуратура Баткенской области
(03622) 5-00-23
Прокуратура Таласской области
(03422) 5-22-06
Прокуратура Нарынской области
(03222) 5-15-64
Прокуратура Джалал-Абадской области
(03722) 5-30-29 
Прокуратура Иссык-Кульской области
(03922) 5-06-09


 

 

1. Прокуратура органдарынын «ишеним телефону» боюнча жарандардын кайрылууларын кабыл алуу прокуратура кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт.
«Ишеним телефон» аркылуу кайрылганда  прокуратура органдарынын кызматкерлери төмөнкүлөргө милдеттүү:
- жаранга (юридикалык жакка) өз аты-жөнүн (уюмдар үчүн – уюштуруучулук-укуктук формасын жана аталышын), жообу жөнөтүлө турган почта дарегин айтып коюшун сунуш кылууга;
- жаранга (уюмдун өкүлүнө) суроонун ток этер жерин баяндоосун сунуш кылууга.
2. Эгерде жарандын арызы, кайрылуусу прокуратураныныйгарым укуктарына кирбесе, жарандын каяка кайрылышы керек экенин тушундурушу керек.
Төмөнкүдөй учурларда токтоосуз чара көрүп, Башкы прокуроргобилдирүү талап кылынат:
- Прокуратуранынобъекттеринде теракт жасоо, уурдоо, өрттөө, маалыматтардын интернет банкын жок кылуу коркунучу, ошондой эле прокуратура органдарынын  мүлкүнө материалдык зыян келтирүү коркунучу болгондо;
- прокуратура органдарынынөзүнүн кызматтык милдетин аткарып жаткан кызматкерлерине карата күч колдонгон зомбулук коркунучу болгондо;
- прокуратура органдарынынконкреттүү кызматкерлери тарабынан коррупция, опуза талап коюу, ошондой эле алар тарабынан кызматы боюнча же кызмат абалынан пайдалануу менен билип туруп (атайылабастан) жасалган кылмыштын белгилери камтылган башка жосунду жасагандыгынын фактылары жөнүндө билдирүүлөр түшкөндө.
3. Прокуратура органдарынынкызматкерлери «ишеним телефону» боюнча кабыл алынган маалыматтардын жашыруун сакталышы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат.
4. Башкы прокуратурада «ишеним телефондун» ишин уюштуруу Иш кагаздары менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнө (мындан ары - Бөлүм) жүктөлөт.
Бөлүм «Ишеним телефондун» ишин уюштуруу аркылуу:
а) келип түшкөн маалыматтардын өз убагында кабыл алынышын жана катталышын көзөмөлдөйт;
б) жарандардын «ишеним телефону» боюнча келип түшкөн кайрылууларынын саны жана мүнөзү, аларды кароонун натыйжалары жөнүндө Башкы прокурорго маалымдайт;
в) ишеним телефону боюнча келип түшкөн жарандардын кайрылууларынын өз убагында жана толук каралышын көзөмөлдөйт.
Аскер, атайлашкан жана аймактык прокуратураларда «ишеним телефону» боюнча ишти уюштуруу жетекчиликтин кароосу боюнча тийиштүү кызматкерлерге жүктөлөт.
5. Коррупция жөнүндө фактылардын келип түшүшүнө жараша Бөлүм, прокуратура органдары маалымат кат даярдайт жана аны билдирүү катталган күндөн кийинки күндөн кечиктирбестен чечим кабыл алуу үчүн жетекчиликке  жөнөтөт.
6. Коррупция фактылары жөнүндө келип түшкөн билдирүүлөр жарандардын кайрылуулары жөнүндө мыйзамдарда аныкталган тартипте жана мөөнөттө каралат.
7. Ишеним телефону боюнча кайрылууларды каттоо жана аларга жооптордун сапатына көзөмөлдүк кылуу үчүн Бөлүмдө, прокуратура органдарында жарандардын кайрылууларын каттоо журналы  жүргүзүлөт. Кайрылуулар электрондук жана жазуу түрүндө катталат.
8. Жарандардын кайрылууларын каттоо журналынын (кагаз вариантына) барактарына номурлар коюлуп, төмөнкүдөй графалардан турууга тийиш:
а) кайрылуунун катар номуру;
б) кайрылуу келип түшкөн күн жана убакыт;
в) арыз ээсинин аты-жөнү, үй дареги жана телефонунун номуру;
г) кайрылуунун кыскача мазмуну;
д) кайрылуунун чечилишинин жыйынтыгы жөнүндө белги.
9. Журнал жарандардан келип түшкөн телефон чалуулардын санына жараша толтурулат.
10. 3-пунктта көрсөтүлгөн билдирүүлөрдөн тышкаркы, кабыл алынган билдирүүлөр жөнүндө маалымат Башкы прокурорго чечим кабыл алуу үчүн ар аптада киргизилет.
Эскертүү:
Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза кодексинин 329-беренесинде кылмыш жасагандыгы жөнүндө атайылап жалган билдирүү кылгандыгы үчүн кымыш жоопкерчилиги каралган.

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын интернет-кабылдамасы жөнүндө Жобо (мындан ары – Жобо) электрондук почта аркылуу Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын кароосуна жарандардан келип түшкөн  кайрылууларды кароо боюнча ишти уюштуруунун жана жүргүзүүнүн жол-жоболуу тартибин аныктайт. 

2. Интернет-кабылдамага келип түшкөн кайрылуулар «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  карамагында болгон  маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын,  Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускаманын талаптарына ылайык каралат.
II. Интернет-кайрылууларга негизги талаптар
3. Интернет-кабылдамага жарандардан келип түшкөн интернет-кайрылуулар төмөнкүдөй дарек маалыматтарын  камтууга тийиш:
1) Түзүмдүк, аймактык бөлүмдүн аталышы, же кайрылуу багытталган адамдын аты-жөнү, кызматы;
2) кайрылган адамдын аты-жөнү;
3) кайрылган адамдын жашаган жеринин почта дареги;
4) кайрылуунун тексти;
5) кайрылган адамдын электрондук дареги (e-mail);
6) кайрылган адамдын байланышуу телефону (бар болсо);
7) кайрылган күнү, айы.
4. Ушул Жобонун колдонулушу юридикалык жактардын кайрылууларына да жайылтылат.
Ал эми интернет-кабылдамага юридикалык жактардан келип түшкөн интернет-кайрылуулар төмөнкүдөй дарек маалыматтарын  камтууга тийиш:
1) кайрылуу багытталган түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрдүн аталышы же кызматкеринин аты-жөнү, кызматы;
2) юридикалык жактын аталышы;
3) юридикалык жактын почта дареги;
4) чыгыш номуру, күнү;
5) кайрылуунун тексти;
6) кайрылууга кол койгон жетекчинин кызматы, аты-жөнү;
7) юридикалык жактын электрондук дареги (e-mail);
8)  байланыш телефону.
 
5. Төмөнкүдөй Интернет-кайрылуулар  кароого кабыл алынбайт:
1) аты-жөнү жана жашаган жери жөнүндө маалыматтар (почта дареги) көрсөтүлбөгөн анонимдүү, эгерде мындай кайрылууларда даярдалып жаткан же жасалган кылмыштар жөнүндө маалыматтар камтылгандан тышкаркы учурларда;
2) каттын көчүрмөсү корреспонденция почтасы аркылуу келип түшкөн учурда;
3) маданиятсыздыкты көрсөткөн жана  ар-намыска шек келтирген сөздөр камтылган, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар арасында чыр-чатак чыгарууга чакырган мазмундагы;
4) кайрылуунун мазмуну логикалык жана маанилик жактан жок болсо, мурунку кайрылууларды текшерүү материалдарында арыздануучунун болуп жаткан окуяга адекваттуу баалоого мүмкүнчүлүк бербеген психикалык оорусу жөнүндө күбөлөгөн документ болсо;
5) кат жазышууну токтотуу жөнүндө жүйөлүү корутунду болсо.
Кайрылуунун каралбай тургандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын иш кагаздары менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн жооптуу кызматкери, бул кайрылууга тийиштүү электрондук белги-тиркеме коет.
 
6. «Интернет-кабылдама» бөлүмүнүн сервердик жабдуу жана программалык-техникалык камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен сайтта жайгашкан Интернет-кайрылуунун өлчөмү  тексттин символдорунун саны аркылуу (4000ге чейин) же басылган текст бир беттен (А4 форматы) ашпаган көлөмдө чектелген.
7.  Кайрылуунун тексти кыскача баяндалууга тийиш. Суроо, сунуш, өтүнүч так баяндалышы абзел.
Интернет-кайрылууда ошондой эле, автор мурда кайсы инстанцияларга кайрылганы, кайрылуунун жыйынтыгын көрсөтүшү абзел.
8. Интернет-кайрылуу жөнөтүлгөндөн кийин, авторго үч жумушчу күндүн ичинде ал көрсөткөн электрондук дарек боюнча кайрылуу кароого келип түшкөнү  же аны кароодон баш тартылганы жөнүндө (баш тартуунун себеби негизделүү менен) электрондук билдирүү-кабарлоо кайрылуу келип түшкөн күндү, убакытты, ага ыйгарылган  кириш номерин жана тиешелүү сурап-билүү телефонун көрсөтүү менен жөнөтүлөт. Андан ары Интернет-кайрылуу кагазга басып чыгарылат жана андан аркы иш мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
9. Каралып бүткөндөн кийин, Интернет-кайрылууга жооп кат формасында (почта дарегине) жөнөтүлөт.  
III. Интернет-кайрылууларды кароонун тартиби 
10. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын иш кагаздары менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн жооптуу кызматкери:
- күн сайын интернет кабылдамага келип түшкөн интернет-кайрылууларды анын ичинде  ушул Жобонун  II главасынын талаптарына ылайык келиши жаатында карайт;
-интернет кайрылууда баяндалган айрым кырдаалдар түшүнүксүз болгон учурда, арыздануучу менен электрондук почта менен кат жазышууну жүргүзөт;
- Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына интернет-кайрылуунун ведомствого караштуулугу жөнүндө маселени карайт;
- кайрылууда аны чечүү прокуратура органдарынын компетенциясына кирбеген маселелер камтылган учурда, ага каяка жана кандай тартипте кайрылыш керектигине түшүндүрмө берет;
- интернет-кайрылуу алгачкы болгон учурда, интернет-кайрылуу электрондук почта менен негизи боюнча текшерүү үчүн аймактуулугу боюнча прокуратура органдарына жөнөтүлөт;
- ведомстволорго караштуулугу белгиленгенден жана интернет-кайрылууда баяндалган бардык кырдаалдар такталгандан кийин, аны кагазга чыгарат жана жазуу жүзүндөгү варианты ASKID маалыматтар базасына каттайт, андан кийин аны КР Башкы прокуратурасынын жетекчилигине же тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнө негизинде кароо үчүн жөнөтөт;
- үч жумушчу күндүн ичинде арыз ээсине анын интернет-кайрылуусу  кароого кабыл алынгандыгы же аны кароодон жүйөлүү баш тартылганы жөнүндө  арыз ээсинин көрсөтүлгөн электрондук дарегине электрондук билдирүү жөнөтөт;
11. Интернет-кайрылууну кароо тапшырылган кызмат адамы:
- интернет-кайрылууну кабыл алгандан кийин аны “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, ушул Жобонун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык карайт;
- интернет-кайрылуу аймактуулугу боюнча регионго жөнөтүлгөн учурда, бул жөнүндө арыздануучуга кабарлайт.
12. Прокуратуранын аймактык органдары:
- Интернет-кайрылууну “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун буйруктарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык карашат;
- интернет-кайрылуулар менен ишти уюштурууга жооптуу кызмат адамын дайындайт.
13. Электрондук түрдөгү кайрылуу жөнөткөн адамдын жеке өзү жөнүндө маалымат «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык  сакталат.

Подкатегории

 • Интернет кабыл алуу
  Жөнөтүү

   
 • Коррупцияга каршы күрөшүү

  Урматтуу жарандар!
  Сиздерден коррупциялык схемалар же коррупциялык көрүнуштөр тууралуу прокуратура органдарына билдирүүнү өтүнөбүз:
  Ишеним телефону:
  +996 (312) 54-28-18
  (иш күндөрү 9.00дөн 18.00гө чейин)
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •