Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
Кыргыз Республикасынын
Башкы прокуратурасы
расмий сайт

Ишеним телефону:
54-28-18

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын интернет-кабылдамасы жөнүндө Жобо (мындан ары – Жобо) электрондук почта аркылуу Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын кароосуна жарандардан келип түшкөн  кайрылууларды кароо боюнча ишти уюштуруунун жана жүргүзүүнүн жол-жоболуу тартибин аныктайт. 

2. Интернет-кабылдамага келип түшкөн кайрылуулар «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  карамагында болгон  маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын,  Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускаманын талаптарына ылайык каралат.
II. Интернет-кайрылууларга негизги талаптар
3. Интернет-кабылдамага жарандардан келип түшкөн интернет-кайрылуулар төмөнкүдөй дарек маалыматтарын  камтууга тийиш:
1) Түзүмдүк, аймактык бөлүмдүн аталышы, же кайрылуу багытталган адамдын аты-жөнү, кызматы;
2) кайрылган адамдын аты-жөнү;
3) кайрылган адамдын жашаган жеринин почта дареги;
4) кайрылуунун тексти;
5) кайрылган адамдын электрондук дареги (e-mail);
6) кайрылган адамдын байланышуу телефону (бар болсо);
7) кайрылган күнү, айы.
4. Ушул Жобонун колдонулушу юридикалык жактардын кайрылууларына да жайылтылат.
Ал эми интернет-кабылдамага юридикалык жактардан келип түшкөн интернет-кайрылуулар төмөнкүдөй дарек маалыматтарын  камтууга тийиш:
1) кайрылуу багытталган түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрдүн аталышы же кызматкеринин аты-жөнү, кызматы;
2) юридикалык жактын аталышы;
3) юридикалык жактын почта дареги;
4) чыгыш номуру, күнү;
5) кайрылуунун тексти;
6) кайрылууга кол койгон жетекчинин кызматы, аты-жөнү;
7) юридикалык жактын электрондук дареги (e-mail);
8)  байланыш телефону.
 
5. Төмөнкүдөй Интернет-кайрылуулар  кароого кабыл алынбайт:
1) аты-жөнү жана жашаган жери жөнүндө маалыматтар (почта дареги) көрсөтүлбөгөн анонимдүү, эгерде мындай кайрылууларда даярдалып жаткан же жасалган кылмыштар жөнүндө маалыматтар камтылгандан тышкаркы учурларда;
2) каттын көчүрмөсү корреспонденция почтасы аркылуу келип түшкөн учурда;
3) маданиятсыздыкты көрсөткөн жана  ар-намыска шек келтирген сөздөр камтылган, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар арасында чыр-чатак чыгарууга чакырган мазмундагы;
4) кайрылуунун мазмуну логикалык жана маанилик жактан жок болсо, мурунку кайрылууларды текшерүү материалдарында арыздануучунун болуп жаткан окуяга адекваттуу баалоого мүмкүнчүлүк бербеген психикалык оорусу жөнүндө күбөлөгөн документ болсо;
5) кат жазышууну токтотуу жөнүндө жүйөлүү корутунду болсо.
Кайрылуунун каралбай тургандыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын иш кагаздары менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн жооптуу кызматкери, бул кайрылууга тийиштүү электрондук белги-тиркеме коет.
 
6. «Интернет-кабылдама» бөлүмүнүн сервердик жабдуу жана программалык-техникалык камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен сайтта жайгашкан Интернет-кайрылуунун өлчөмү  тексттин символдорунун саны аркылуу (4000ге чейин) же басылган текст бир беттен (А4 форматы) ашпаган көлөмдө чектелген.
7.  Кайрылуунун тексти кыскача баяндалууга тийиш. Суроо, сунуш, өтүнүч так баяндалышы абзел.
Интернет-кайрылууда ошондой эле, автор мурда кайсы инстанцияларга кайрылганы, кайрылуунун жыйынтыгын көрсөтүшү абзел.
8. Интернет-кайрылуу жөнөтүлгөндөн кийин, авторго үч жумушчу күндүн ичинде ал көрсөткөн электрондук дарек боюнча кайрылуу кароого келип түшкөнү  же аны кароодон баш тартылганы жөнүндө (баш тартуунун себеби негизделүү менен) электрондук билдирүү-кабарлоо кайрылуу келип түшкөн күндү, убакытты, ага ыйгарылган  кириш номерин жана тиешелүү сурап-билүү телефонун көрсөтүү менен жөнөтүлөт. Андан ары Интернет-кайрылуу кагазга басып чыгарылат жана андан аркы иш мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
9. Каралып бүткөндөн кийин, Интернет-кайрылууга жооп кат формасында (почта дарегине) жөнөтүлөт.  
III. Интернет-кайрылууларды кароонун тартиби 
10. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын иш кагаздары менен камсыз кылуу жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн жооптуу кызматкери:
- күн сайын интернет кабылдамага келип түшкөн интернет-кайрылууларды анын ичинде  ушул Жобонун  II главасынын талаптарына ылайык келиши жаатында карайт;
-интернет кайрылууда баяндалган айрым кырдаалдар түшүнүксүз болгон учурда, арыздануучу менен электрондук почта менен кат жазышууну жүргүзөт;
- Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына интернет-кайрылуунун ведомствого караштуулугу жөнүндө маселени карайт;
- кайрылууда аны чечүү прокуратура органдарынын компетенциясына кирбеген маселелер камтылган учурда, ага каяка жана кандай тартипте кайрылыш керектигине түшүндүрмө берет;
- интернет-кайрылуу алгачкы болгон учурда, интернет-кайрылуу электрондук почта менен негизи боюнча текшерүү үчүн аймактуулугу боюнча прокуратура органдарына жөнөтүлөт;
- ведомстволорго караштуулугу белгиленгенден жана интернет-кайрылууда баяндалган бардык кырдаалдар такталгандан кийин, аны кагазга чыгарат жана жазуу жүзүндөгү варианты ASKID маалыматтар базасына каттайт, андан кийин аны КР Башкы прокуратурасынын жетекчилигине же тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнө негизинде кароо үчүн жөнөтөт;
- үч жумушчу күндүн ичинде арыз ээсине анын интернет-кайрылуусу  кароого кабыл алынгандыгы же аны кароодон жүйөлүү баш тартылганы жөнүндө  арыз ээсинин көрсөтүлгөн электрондук дарегине электрондук билдирүү жөнөтөт;
11. Интернет-кайрылууну кароо тапшырылган кызмат адамы:
- интернет-кайрылууну кабыл алгандан кийин аны “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, ушул Жобонун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык карайт;
- интернет-кайрылуу аймактуулугу боюнча регионго жөнөтүлгөн учурда, бул жөнүндө арыздануучуга кабарлайт.
12. Прокуратуранын аймактык органдары:
- Интернет-кайрылууну “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун буйруктарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык карашат;
- интернет-кайрылуулар менен ишти уюштурууга жооптуу кызмат адамын дайындайт.
13. Электрондук түрдөгү кайрылуу жөнөткөн адамдын жеке өзү жөнүндө маалымат «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык  сакталат.
 • Интернет кабыл алуу
  Жөнөтүү

   
 • Коррупцияга каршы күрөшүү

  Урматтуу жарандар!
  Сиздерден коррупциялык схемалар же коррупциялык көрүнуштөр тууралуу прокуратура органдарына билдирүүнү өтүнөбүз:
  Ишеним телефону:
  +996 (312) 54-28-18
  (иш күндөрү 9.00дөн 18.00гө чейин)
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •