• Аттокур уулу Алтынбек
  Прокурор Нарынской области
  Аттокур уулу Алтынбек

  Полковник юстиции

 • Бекболу уулу Жайлообек
  Заместитель прокурора Нарынской области
  Бекболу уулу Жайлообек

  Капитан юстиции

 • Мамыркалиев Төлөгөн Сабырович
  Заместитель прокурора Нарынской области
  Мамыркалиев Төлөгөн Сабырович

  Полковник юстиции

 • Бекташов Калмамат Абилатович
  Прокурор Ат-Башинского района
  Бекташов Калмамат Абилатович

  Полковник юстиции

 • Аширбаев Эмил Токтосунович
  Прокурор Ак-Талинского района
  Аширбаев Эмил Токтосунович

  Полковник юстиции

 • Абдибаитов Таалайбек Абдылдаевич
  Прокурор Джумгальского района
  Абдибаитов Таалайбек Абдылдаевич

  Полковник юстиции 

 • Осмонов Марат Раззакович
  Прокурор Кочкорского района
  Осмонов Марат Раззакович

  Подполковник юстиции

 • Мурзакулов Тилек Бурхамидинович
  Прокурор Нарынского района
  Мурзакулов Тилек Бурхамидинович

  Полковник юстиции

 • Жормонов Мелисбек Осмонбаевич
  Прокурор города Нарын
  Жормонов Мелисбек Осмонбаевич

  Капитан юстиции

Прокуратура Нарынской области

Адрес

722600 г. Нарын,  ул. Ленина 80

Email
naryn@prokuror.kg
Телефон

+ 996 (3522)  5-15-64, 5-08-38 (факс), (0701) 52-14-14

Прокуратура Ат-Башинского района

Адрес

722620  с. Ат-Башы, ул. М.Жунусов 11

Email
at-bashyraiprok@mail.ru
Телефон

(0 3534)  2-31-62, (0 3522) 6-05-96 (факс), (0709) 07-07-68

Прокуратура Ак-Талинского района

Адрес

722640 с. Баетово, ул. Манаса 44

Email
aktalaaprok@mail.ru
Телефон

(0 3537)  9-20-91, (0 3522) 6-05-95 (факс), (0555) 28-28-76

Прокуратура Джумгальского района

Адрес

722530 с.Чаек, ул. Э. Матыева 102

Email
jumgalprok@mail.ru
Телефон

(0 3536)  2-37-06, (0 3522) 6-05-93 (факс), (0702) 00-05-17

Прокуратура Кочкорского района

Адрес

 722500 с. Кочкор, ул. Куттуксейит уулу Шамен 41  

Email
prokuratura_kochkor@mail.ru
Телефон

(0 3535)  5-05-72, (0 3522) 6-05-94 (факс), (0550) 96-00-15

Прокуратура Нарынского района

Адрес

722600 г. Нарын, ул. Жамгырчы уулу Абаз 11

Email
naryn_prokuror@mail.ru
Телефон

(0 3522) 5-22-00, 5-09-79 (факс), (0556) 49-49-21

Прокуратура города Нарын

Адрес

722600 г. Нарын,  ул. Ленина 80

Email
naryn.prok@mail.ru
Телефон

(0 3522)  5-10-17, 5-15-59 (факс), (0554) 50-20-53