• Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич
    Талас шаарынын прокурору
    Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич

    юстициянын полковниги

Талас шаарынын прокуратурасы

Дареги

722720 Талас шаары,Бердике Баатыр көчөсү, 265 А

Email
prokuraturagorodatalas@gmail.com
Телефон

(0 3422) 5-20-04, 5-21-92 (факс), (0 3422) 5-22-93, (0 777) 68-56-16