• Осмоналиев Чингиз Шаршеналиевич
    Ала-Бука районунун прокурору
    Осмоналиев Чингиз Шаршеналиевич

    Юстициянын майору

Ала-Бука районунун прокуратурасы

Дареги

715720 Ала-Бука айылы, Ибраимов көчөсү 1

Email
alabukaprok@gmail.com
Телефон

(0 3741) 5-03-10, 5-03-11 (факс)