• Токтосунов Ильязбек Каримжанович
    Түп районунун прокурору
    Токтосунов Ильязбек Каримжанович

    Юстициянын подполковниги

Түп районун прокуратурасы

Дареги

722330 Түп айылы, Элебаев көчөсү 56

Email
tup.prokuratura@bk.ru
Телефон

(0 3945) 2-44-45, 2-45-15 (факс), (0 704) 61-87-33