• Ормошов Арстанбек Жолдошевич
    Ак-Суу районунун прокурору
    Ормошов Арстанбек Жолдошевич

    Юстициянын подполковниги

Ак-Суу районунун прокуратурасы

Дареги

722348 Ак-Суу айылы, Гагарин көчөсү 109

Email
aksuuprokurorkg@mail,ru
Телефон

(0 3948)  9-23-88, 9-15-04 (факс)

(03948) 9-11-96, (0704) 00-30-14