• Жолдошев Бектен Алимжанович
  Ысык-Көл облусунун прокурору
  Жолдошев Бектен Алимжанович

  Юстициянын подполковниги

 • Муратбеков Кубанычбек Жакшылыкович
  Ысык-Көл облусунун прокурорунун орун басары
  Муратбеков Кубанычбек Жакшылыкович

  Юстициянын полковниги

 • Насипов Канат Жумалиевич
  Ысык-Көл облусунун прокурорунун орун басары
  Насипов Канат Жумалиевич

  Юстициянын майору

 • Ормошов Арстанбек Жолдошевич
  Ак-Суу районунун прокурору
  Ормошов Арстанбек Жолдошевич

  Юстициянын подполковниги

 • Маатов Баймурза Турдахунович
  Балыкчы шаарынын прокурору
  Маатов Баймурза Турдахунович

  Юстициянын полковниги

 • Турдукулов Мирлан Калибекович
  Жети-Өгүз районунун прокурору
  Турдукулов Мирлан Калибекович

  Юстициянын майору

 • Каримов Авазбек Келдибекович
  Ысык-Көл районунун прокурору
  Каримов Авазбек Келдибекович

  Юстициянын полковниги

 • Кубаныч уулу Урматбек
  Каракол шаарынын прокурору
  Кубаныч уулу Урматбек

  Юстициянын майору

 • Сагынбаев Нурлан Акматович
  Тоң районунун прокурору
  Сагынбаев Нурлан Акматович

  Юстициянын подполковниги

 • Токтосунов Ильязбек Каримжанович
  Түп районунун прокурору
  Токтосунов Ильязбек Каримжанович

  Юстициянын подполковниги

Ыссык-Көл облусунун прокуратурасы

Дареги

722347 Каракол шаары, Кыштобаев көчөсү 64

Email
issykkul@prokuror.kg
Телефон

+ 996 (3922) 5-06-09, 5-15-62 (факс)

Ак-Суу районунун прокуратурасы

Дареги

722348 Ак-Суу айылы, Гагарин көчөсү 109

Email
aksuuprokurorkg@mail,ru
Телефон

(0 3948)  9-23-88, 9-15-04 (факс)

(03948) 9-11-96, (0704) 00-30-14

Балыкчы шаарынын прокуратурасы

Дареги

722300 Балыкчы ш., Манас көчөсү 2

Email
balykchyprokurorkkg@list.ru
Телефон

(0 3944) 3-28-11, 3-28-16 (факс)

(03944) 3-28-15, (0501) 23-24-13

Жети-Өгүз районунун прокуратурасы

Дареги

722400 Кызыл-Суу айылы, Манас көчөсү 101

Email
jetyoguzprokkg@bk.ru
Телефон

(0 3946)  6-02-55, 5-13-43 (факс), (0552) 47-00-07

Ысык-Көл районунун прокуратурасы

Дареги

722100 Чолпон-Ата шаары, Совет көчөсү 114

Email
issykulprok@mail.ru
Телефон

(0 3943) 4-28-74, 4-21-93 (факс), 4-37-84 (факс), (03943) 4-33-89, (0552) 54-76-47 

Каракол шаарынын прокуратурасы

Дареги

722347 Каракол шаары, Кыдыр-Аке көчөсү 3 а

Email
karakol116@mail.ru
Телефон

(0 3922)  3-00-01, 3-20-04 (факс), (0 505) 11-60-16, (0 554) 15-01-01

Тоң районунун прокуратурасы

Дареги

722450 Бөкөнбаев айылы, Атакан көчөсү 57

Email
tonprokkg@list.ru
Телефон

(0 3947)  9-12-36, 9-15-83 (факс), (0 703) 99-50-99

Түп районун прокуратурасы

Дареги

722330 Түп айылы, Элебаев көчөсү 56

Email
tup.prokuratura@bk.ru
Телефон

(0 3945) 2-44-45, 2-45-15 (факс), (0 704) 61-87-33