• Нуруллаев Кубанычбек Абазбекович
    Октябрь районунун прокурору
    Нуруллаев Кубанычбек Абазбекович

    Юстициянын полковниги

Октябрь районунун прокуратурасы

Дареги

720028 Бишкек шаары, К.Тыныстанов  көчөсү 6 а

Email
prokuratura.oktyabr@bk.ru
Телефон

(0 312) 54-58-65, 54-64-13 (факс)