25 феврал 2021 жылы Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын жетекчилиги соттук териштирүүлөрдөгү негизсиз создуктурууга жана тергөө органдарынын мыйзамсыз аракеттерине карата ошондой эле ар түрдүү маселе, талаптар боюнча кайрылган жарандарды кабыл алды.


Ар бир кайрылууну дыкат карап чыгуу максатында, жарандарды кабыл алуу жараянына Башкы прокуратуранын башкармалыктарынын жетекчилигинен сырткары Жалал-Абад, Нарын, Ыссык-Көл облустарынын прокурорлору видео байланыш аркылуу катышты.
Облустук прокурорлордун катышуусу иш-чаранын сапатын жакшыртууга жардам берди. Кабыл алуунун жыйынтыгында Башкы прокуратуранын жетекчилиги тарабынан тиешелүү түзүмдүк бөлүктөрдүн кызматкерлерине конкреттүү тапшырмалар коюлду.


Белгилей кетсек, жарандардын кайрылуулары менен иш алып баруу прокуратура органдарынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат.