Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурордук-тергөө кызматкерлерин кесиптик даярдоо борборунун кызматкерлери Европа Кеңеши тарабынан Борбордук Азиядагы Укуктун үстөмдүгү программасынын жана юридикалык кесиптин өкүлдөрү үчүн адам укуктары жаатында окутуу долбоорунун (HELP - Human Rights Education for Legal Professionals) алкагында уюштурулган тренерлер үчүн региондук онлайн-тренингде окуудан өтүштү.

Бул долбоор юридикалык кесиптин өкүлдөрүнүн адам укуктары жаатындагы европалык стандарттар жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталган.

Тренингдин максаты - угуучуларды тренердин ролун аткарууга даярдоо жана аларга курстарды улуттук контекстке ылайыкташтыруу жана HELP онлайн платформасындагы HELP курстарын ийгиликтүү коштоо үчүн көндүмдөрдү берүү.

Окуу иш-чарасына Борбордук Азия аймагындагы юридикалык кесиптеринин өкүлдөрү катышты.

Тренер катары Борбордук Азиядагы HELP долбоорунун координатору – Хохлова К., Европа Кеңешинин юристи, долбоорлордун координатору – Витчинка И., Европа Кеңешинин тренер-эксперти, HELP юристи – Хатунцева М., Узбекистан Республикасынын Жогорку Сот мектебинин тренери – Рахмонов С. сүйлөдү.