Кыргыз Республикасынын Президентинин "Жаңы Мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө", " Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясыжөнүндө" жарлыктарынын талаптарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын кадрларын даярдоонун, кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун окуу-тематикалык планына ылайык, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурордук-тергөө кызматкерлерин кесиптик даярдоо борбору тарабынан Европа Биримдигинин "Кыргыз Республикасындагы Укуктун үстөмдүгү – 2-фаза" программасынын көмөгү менен прокурорлор үчүн "прокурордун ишиндеги этика жана коррупцияга каршы талаптар" темасында тренинг өткөрүлдү.

Тренинг прокуратура кызматкерлеринин кесиптик этиканын ченемдерин сактоосуна, кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алууга жана чечүүгө багытталды.

Отставкадагы магистрат, Франциянын ардактуу Башкы прокурору Жан-Мари Юе жана Башкы прокуратуранын прокурордук-тергөө кызматкерлерин кесиптик даярдоо борборунун улук прокурору Иманалиева А. тренер катары чыгып, теориялык билим интерактивдүү жана практикалык сабактарды өткөрүү менен бекемделди.

Тренинг аяктагандан кийин катышуучуларга сертификаттар берилди.