2022-жылдын 20-21-июндарында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурордук-тергөө кызматкерлерин кесиптик даярдоо борбору тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттигинин жогорку мектеби жана Кыргыз Республикасындагы Адвокаттардын окуу борбору менен кызматташтык жөнүндө меморандумдун алкагында БАдагы “Жалпы кызыкчылыктарды издөө” коммерциялык эмес корпорациясынын өкүлчүлүгү   программасынын көмөгү менен эки күндүк “Кыргыз Республикасында диний жана башка ынанымдардын эркиндиги: айрым маселелерди конституциялык жана эл аралык стандарттар менен катышта укуктук жөнгө салуу жана кароо практикасы” аталыштагы тренинг өткөрүлдү.

Бул семинардын максаты катышуучуларды абийир жана дин тутуу эркиндигине болгон укукту ишке ашыруу чөйрөсүндөгү укук бузуулар жөнүндө иштердин өндүрүшү менен тааныштыруу, диний жана башка ынанымдардын эркиндигин коргоонун конституциялык принциптеринин жана эл аралык стандарттарынын талаптарын эске алуу менен бул иштерди кароодо алардын квалификациясын жогорулатуу, диний жана башка ынанымдардын эркиндигине байланыштуу айрым маселелерди кароонун конституциялык негиздерине, эл аралык стандарттарына жана практикасына сереп салуу, ошондой эле диний жана башка ынанымдардын эркиндигин ишке ашыруунун укуктук шарттарын белгилеген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана аны колдонуу практикасына талдоо жүргүзүү болуп саналат.

         Тренерлер болуп ю.и.к. Мусабекова Чынара Абдыбакасовна жана Алымбаев Нурлан Сатылганович чыгышты, тренингдин жыйынтыгы боюнча 

угуучуларга сертификаттар тапшырылды.