Урматтуу Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына кызматка кабыл алуу үчүн кадрлар резервине киргизүүгө талапкерлерди тандоо боюнча конкурстун катышуучулары!Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына кызматка кабыл алуу үчүн кадрлар резервине киргизүүгө талапкерлерди тандоонун Эрежелерине ылайык, конкурстун кезектеги баскычы – эссе жазуу  2022-жылдын  10 жана 11-январында саат 10:00дө  Бишкек шаарынын Киев көчөсүнүн 132/2 дарегинде жайгашкан Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин имаратында өткөрүлөт. 

Эссенин темасы жана өтүү графиги Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын www.prokuror.kg расмий сайтында жайгаштырылган.

Эссени баалоо үч критерий боюнча жүргүзүлөт: ойдун лексикалык жана грамматикалык жактан берилиши, эссенин стили жана структурасы, мазмундун толуктугу жана эссенин    логикалык байланышы.

Конкурстун бардык катышуучулары паспорту (ID), калем сабы  менен келүүсү зарыл жана санитардык-эпидемиологиялык талаптарды сактоо максатында имараттын ичинде   медициналык беткап тагып жүрүү талап кылынат.


Кызыккан бардык суроолор боюнча 0(312) 54-28-52, 0(702) 21-07-62 телофондору аркылуу кайрылсаңыздар болот.