Буйрук «Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарындагы пенсия маселелери жөнүндө»

Көчүрүп алуу

Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик пенсиялык социалдык кымсыздандыруу системасынан чыгарууга байланыштуу Кыргыз Республикасынын   Башкы прокуратурасынын багыты боюнча пенсия дайындоо жөнүндө 

Көчүрүп алуу

"Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 1993-жылдын 7-майындагы N 1194-XII

Көчүрүп алуу

Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын кызматкерлеринин пенсия маселелери жөнүндө

Көчүрүп алуу

Аскер кызматкерлерине, прокурорлорго жана прокуратура органдарынын тергөөчүлөрүнө, ички иштер мамлекеттик өрткө каршы кызмат органдарынын, финансы полициясы органын атайын байланыш кызматынын, жазык-аткаруу системасы, соттолгондор менен камакка алынган адамдарды кайтаруу жана конвойго алуу боюнча атайын бөлүмдөр катарындагы жана жетекчилик курамындагы адамдарга, алардын үй-бүлөсүнө иштеген жылдарын эсептөөнүн, пенсия, пособие дайындоонун жана төлөөнүн тартиби жөнүндө ЖОБО

Көчүрүп алуу

Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик пенсиялык социалдык кымсыздандыруу   системасынан чыгарууга байланыштуу Кыргыз Республикасынын  Башкы прокуратурасынын багыты боюнча пенсия дайындоо жөнүндө арыз

Көчүрүп алуу