- коомдук жардамчыга киргизүү жөнүндө өтүнүчү менен талапкердин жеке арызы; 

- кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракча;

- өмүр баяны;

- талапкердин инсандыгын мүнөздөөчү материалдар (окуган жеринен мүнөздөмөлөр, кошуналардан алынган сын-пикирлер, прокуратура органдарынын  кызматкерлеринин сунуштары ж.б.);

- атайын текшерүүлөрдүн күбөлүгү (соттуулугу жөнүндө маалымат);

- психоневрологиялык (РПСБ) жана  наркологиялык (РНБ) диспансерлерден  маалымкаттар;

- көлөмү 3x4 см болгон  фотосүрөттөр - 2 даана,  электрондук алып жүрүүчүгө электрондук вариантын тиркөө менен; 

- жогорку билим жөнүндө дипломдун жана ага тиркеменин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү же окуган жеринен күбөлүк;

- паспорттун көчүрмөсү;

- аскер билетинин же каттоо күбөлүгүнүн  көчүрмөсү. 

Документтердин тизмеси инсандын жеке маалыматтарына жараша толукталышы мүмкүн.

Кененирээк маалымат алуу үчүн: 0(312) 54-28-52