Өнөктөштөр менен кызматташуу

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурор кызматкерлерин кесиптик даярдоо Борбору коюлган милдеттерди ишке ашыруу максатында, эл аралык уюмдар, коомдук бирикмелер, Кыргыз Республикасынын бейөкмөт уюмдары жана чет өлкөлөрдүн Кыргыз Республикасындагы элчиликтери менен кызматташат.

Негизги өнөктөштөр болуп саналат:

  • БУУнун башкармалыктары;
  • ЕККУ;
  • АКШнын Юстиция министрлиги(Департаменти);
  • Турциянынэлчилиги;
  • «Сорос-Кыргызстан»эл аралык бейөкмөт жеке фонду;
  • Фридрих Эбертатындагы фонду;
  • «Кылым Шамы» коомдук фонду;
  • «Правовая клиника Адилет» коомдук фонду.

 


 

Областтардын прокуратуралары

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу