Борбордук аппарат

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын  түзүмү

Областтардын прокуратуралары

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу