Аймактык түзүмдөр

  • Чүй облустук прокуратурасы
  • Ыссык-Көл облустук прокуратурасы
  • Нарын облустук прокуратурасы
  • Талас облустук прокуратурасы
  • Ош облустук прокуратурасы 
  • Жалал-Абад облустук прокуратурасы
  • Баткен облустук прокуратурасы
  • Бишкек шаарынын прокуратурасы
  • Ош шаарынын прокуратурасы

Областтардын прокуратуралары

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу