Адистештирилген прокуратуралар

  • Кыргыз транспорттук прокуратурасы
  • Түзөтүү мекемелеринде мыйзамдуулуктуу көзөмөлдөөчү прокуратурасы

Областтардын прокуратуралары

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу