Ушул Мыйзам эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлеринде кармалып турган адамдарга карата кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу тутумун түзүүгө багытталган жана кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборун (мындан ары - Улуттук борбор) уюштуруу жана иш тартибин аныктайт.

Скачать полную версию

Кыргыз Республикасынын мыйзамы "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө"

Бишкек шаары, 2009-жылдын17-июлуN 224

(КР 2009-жылдын 20-ноябрындагы N 302, 2012-жылдын 29-февралындагы N 9, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 3-августундагы N 182 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын прокуратурасын уюштуруунун жана ишинин тартибин аныктайт.

Скачать полную версию

Областтардын прокуратуралары

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу