Интернет-кабылдама

Жарандардын интернет-кайрылуулары

Кайрылуу жөнөтуучү адамдын ээлеген кызматы, аты-жөнү же прокуратура органдарынын бөлүмүнүн аталышы: *

Прокуратура органынын бөлүмүнүн аталышын жазыңыз

Кайрылучуунун фамилиясы, аты, жөнү: *

Аты-жөнүңүздү жазыңыз

Жашаган жеринин дареги: *

Жашаган жериңиздин дарегин жазыңыз

Кайрылуунун тексти: *

Кайрылууну жазыңыз

Жарандын электрондук почтасы (e-mail): *

Өзүңүздүн e-mail дарегиңизди туура жазыңыз

Аткаруучунун фамилиясы, телефон номери:

* - сөзсүз толтуруучу жээктер


 

Юридикалык жактардын интернет-кайрылуулары

Кайрылуу жөнөтуучү  прокуратура органдарынын бөлүмүнүн аталышы же кызматкердин аты-жөнү: *

Прокуратура органынын бөлүмүнүн аталышын жазыңыз

Юридикалык жактын аталышы: *

Юридикалык жактын аталышын жазыңыз

Юридикалык жактын дареги: *

Юридикалык жактын дарегин жазыңыз

Чыгыш номери, дареги: *

Кайрылуунун чыгыш номерин жана кол коюлган датасын жазыңыз

Кайрылуунун тексти: *

Кайрылууну жазыңыз

Кайрылууга кол койгон жетекчинин аты-жөнү:

E-mail: *

Өзүңүздүн e-mail дарегиңизди туура жазыңыз

кайрылуучунун байланыш телефону:

* - кайрылуучунун байланыш телефону


 

Областтардын прокуратуралары

Ыссык-Көл облусу Чүй облусу Талас облусу Нарын облусу Джалал-Абад облусу Ош облусу Баткен облусу